کد خبر: 1071585 A

ایلنا خبر می‌دهد؛

قیمت برق تحویلی به صنایع در سال 1400 اعلام شد.

به گزارش ایلنا،  متوسط بهای هر کیلووات ساعت انرژی تحویلی به صنایع موضوع بند "ز" تبصره" 15" قانون بودجه سال 1400 و متوسط موزون قیمت برق در بازار عمده فروشی و بورس انرژی اعلام شد.

بر این اساس قیمت هر کیلو وات ساعت انرژی تحویلی به صنایع مشمول در زمان میان‌باری 3557.21 ریال، اوج بار 7114.42 ریال و زمان کم باری 1778.60 ریال خواهد بود.

همچنین متوسط موزون قیمت برق در بازار عمده فروشی و بورس انرژی زمان اوج بار 652.00 ریال، میان باری 667.70 ریال و زمان کم باری 581.30 ریال تعیین شده است.

index

برق صنایع تحویلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر