<![CDATA[خبرگزاری کار ایران - ایلنا]]> https://www.ilna.news Fri, 22 Nov 2019 08:58:18 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[باید در صلاحیت مسئولانی که اقدام به افزایش نرخ بنزین کردند؛ تردید کرد/ شاهد ظهور ژنرال‌های «سوپرریچ» به دلیل خصوصی‌سازی به نفع خواص هستیم/ سیاست‌گذاران درک درستی از اهمیت فقر و نابرابری ندارند/ امیدوارم ترامپ دوباره انتخاب شود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-837009 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/837009-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%B1%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%AF
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: افزایش نرخ ارز یا بنزین باعث افزایش هزینه‌های تولید و آن نیز باعث افزایش تورم می‌شود، آن موقع خواهند گفت که فنر فشرده است که از کلمات دردآور است. در حالیکه خود آقایان فنرساز هستند که هزینه‌های آن را نیز مردم باید بپردازند.
]]>
Fri, 22 Nov 2019 07:47:35 +0000
<![CDATA[کیفیت آب در مناطق مختلف تهران چه فرقی با هم دارد؟]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-837013 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/837013-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: 30 درصد از منابع آب زیرزمینی استفاده می‌کنیم، بنابراین کیفیت یکسان نیست، در مناطقی که از منابع آب زیرزمینی استفاده و یا مخلوط می‌کنیم، کیفیت تغییر می‌کند.
]]>
Fri, 22 Nov 2019 07:40:48 +0000
<![CDATA[صرافی‌ها در نبود اینترنت تعطیل شده‌اند/ احتمال افزایش جعل اسناد با گزارش‌های تلفنی/ بانک مرکزی لاین ویژه ایجاد کند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-837017 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/837017-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF
دبیر کل کانون صرافان اظهار داشت: در گزارش‌های تلفنی از آنجایی که هیچ یک از گزارش‌ها مستند نیستند نمی‌توان به این گزارش‌ها اعتماد داشت و با ریسک جعل اسناد و حواله‌ها، تاییدهای نابه جا مواجه هستیم. به همین دلیل است که صرافان ترجیح دادند که فعلا کار را متوقف کنند.
]]>
Fri, 22 Nov 2019 07:38:12 +0000
<![CDATA[قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-837006 /بخش-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-8/837006-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو به‌رو بود.
]]>
Fri, 22 Nov 2019 07:07:35 +0000
<![CDATA[سهمیه بنزین آذرماه واریز شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-837005 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/837005-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به واریز سهمیه بنزین آذرماه وسایل نقلیه شخصی و عمومی در ساعت صفر روز جمعه (یکم آذر ماه) در کارت های هوشمند سوخت، از احتمال اعمال تغییراتی در سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد.
]]>
Fri, 22 Nov 2019 07:04:02 +0000
<![CDATA[اینترنت کدام مشترکان ابتدا وصل می‌شود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836981 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/836981-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
براساس اولویت‌بندی‌ها به نظر می‌رسد ابتدا اینترنت مشترکان حقوقی وصل خواهد شد.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 17:08:58 +0000
<![CDATA[لاستیک بارز سیرجان ظرفیت‌های زیـادی برای افزایش تولید و توسعه روکش تایر دارد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836966 /بخش-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-32/836966-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
نوع عملکرد مجتمع لاستیک بارز سیرجان از منظر تولید کمی و کیفی محصولات، سهم به سزایی را در بازار روکش تایروارتقای این صنعت بر جای گذاشته است.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 16:17:42 +0000
<![CDATA[بازدید ریاست شورای شهر اسلامشهر از سرویس سنتر لاستیک بارز ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836967 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-206/836967-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
ریاست شورای‌شهر اسلامشهر از سرویس سنتر گروه صنعتی بارز بازدید و از تلاش‌های انجام شده این مرکز تقدیر و تشکر کرد.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 16:16:49 +0000
<![CDATA[چشم انـداز روشن لاستیک بارز سیرجـان ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836965 /بخش-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-206/836965-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
لاستیک سیرجان را با یک واحد روکش و یک واحد سیم طوقه شروع کردیم و بعد از من مهندس شکیبا مدیرعامل لاستیک سیرجان شدند که جا دارد از ایشان که امروز در جمع ما نیستند، تشکر و قدردانی شود.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 15:19:24 +0000
<![CDATA[حضور همراه اول در نمایشگاه الکامپ گلستان با محوریت کسب‌وکارهای دیجیتال]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836961 /بخش-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-32/836961-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84
اپراتور اول با شعار «همراه اول توانمندساز کسب و کارهای دیجیتال» در نمایشگاه الکامپ استان گلستان حضور خواهد داشت.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 15:04:32 +0000
<![CDATA[اولویت مسئولیت اجتماعی در بانک سینا]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836960 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/836960-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
مسئولیت‌های اجتماعی، آن نوع اقدامات سازمان هستند که فراسوی منافع مستقیم اقتصادی و یا فنی اتخاذ می‌شوند و حامل ارزش‌های پایدار هستند. در این اقدامات، محدوده گسترده‌تری از ارزش‌های انسانی مدنظر است و با هدف التیام دردهای جامعه و تحقق توسعه پایدار در سطح سازمان، کشور و جهان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 15:04:17 +0000
<![CDATA[دیدار رضا اردکانیان با الکساندر نوواک در مسکو]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836964 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/836964-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
وزیران نیروی ایران و روسیه عصر امروز پنجشنبه در مسکو دیدار کردند.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 15:03:40 +0000
<![CDATA[وزارت‌ارتباطات وصل‌شدن تدریجی اینترنت را تایید کرد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836956 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/836956-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
وصل شدن تدریجی اینترنت از سوی وزارت ارتباطات تایید شد.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 14:38:28 +0000
<![CDATA[آغاز اتصال اینترنت در کشور]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836940 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/836940-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
یک منبع آگاه از وصل شدن اینترنت به صورت تدریجی در سراسر کشور خبر داد.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 12:59:51 +0000
<![CDATA[ایران به رتبه ۵۹ تولید محصولات ارگانیک رسید/ صادرات ۴۳ میلیون دلاری محصولات ارگانیک از کشور در سال گذشته]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836931 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/836931-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87
رئیس انجمن ارگانیک ایران از رسیدن کشور به رتبه ۵۹ جهانی در تولیدات محصولات ارگانیک در بین ۲۸۳ کشور خبر داد.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 12:26:08 +0000
<![CDATA[ضرورت ایجاد هاب احراز هویت مشتریان در نظام بانکی ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836922 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/836922-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C
رییس گروه بلاکچین و فناوری‌های نوین شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی گفت: ایران نیازمند ایجاد یک هاب احراز هویت مشتریان در نظام بانکی است تا بتواند امنیت اطلاعات را که دغدغه بانک‌ها و مشتریان به شمار می‌رود، برطرف کند.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 11:47:13 +0000
<![CDATA[زمان اسلحه به کمر بستن برای دفاع از هویت ملی تمام شده است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836904 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/836904-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: جوانان و نسل آینده ما اگر می‌خواهند هویت ملی خود را حفظ کنند، دیگر زمان آن نیست که به کمر اسلحه ببندند. برای دفاع از هویت ملی باید قدرت‌های بزرگی را برروی پلتفرم‌ها شکل دهند.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 10:49:48 +0000
<![CDATA[اختصاص ۷۰۰ میلیون یورو برای احداث راه آهن زاهدان-بیرجند/۶۶۷ میلیون یورو برای تأمین واگن قطارهای شهری کلان‌شهرها ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836887 /بخش-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-33/836887-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7
هیات وزیران با تخصیص ۷۰۰ میلیون یورو برای احداث راه آهن زاهدان-بیرجند و اتصال آن به راه آهن بافق-مشهد و ۶۶۷ میلیون یورو برای تأمین واگن قطارهای شهری کلان‌شهرها در قالب طرح تأمین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری و حومه موافقت کرد.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 10:38:16 +0000
<![CDATA[تجاوز به حریم خصوصی و اجتماعی در حوزه تکنولوژی اشتباه است/ استفاده از قانون کار به سبک امروزی در آینده‌‌‌ای نزدیک غیرمنطقی خواهد بود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836893 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/836893-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر در قانون کار را با توجه به توسعه فناوری‌ها ضروری دانست و گفت: استفاده از قانون کار به سبک امروزی در آینده‌ای بسیار نزدیک غیرمنطقی خواهد بود و لازم است در این باره نیز هرچه سریعتر به دنبال تدوین قانون‌های به‌روز باشیم.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 10:30:34 +0000
<![CDATA[خدمت رمز دوم یکبار مصرف بانک رفاه عرضه شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836891 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/836891-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B4%D8%AF
بانک رفاه در راستای ارتقاء امنیت خدمات بانکی به مشتریان، خدمت جدید "رمز دوم یکبار مصرف (پویا ) کارت" را ارائه کرد.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 09:55:07 +0000
<![CDATA[شفاف سازی در صنعت بیمه ریشه اعتماد عمومی را مستحکم تر می کند ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836889 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/836889-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
با رفع اشکالات قانون بیمه حوادث همگانی با پیشنهاد سه جانبه شورای نگهبان، کمیسیون اقتصادی مجلس و بیمه مرکزی، فضای امنیت و اطمینان در کشور گسترده تر خواهد شد.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 09:51:08 +0000
<![CDATA[هشدار بانک سینا در خصوص پیامک های جعلی رمز پویا]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836885 /بخش-%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-149/836885-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7
بانک سینا در مورد پیامک های جعلی فعال سازی رمز پویا هشدار داد.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 09:47:17 +0000
<![CDATA[قرارداد ساخت 150 دستگاه کامیون بین ایران خودرو دیزل و قرارگاه خاتم به امضا رسید]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836884 /بخش-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-32/836884-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF
قرارداد تولید 150 دستگاه کامیون بین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و ایران‌خودرو دیزل به ارزش 126 میلیارد تومان به امضا رسید.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 09:45:39 +0000
<![CDATA[سایت فروش اینترنتی ایران خودرو فعال است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836883 /بخش-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-32/836883-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
پایگاه اطلاع رسانی گروه صنعتی ایران خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سایت فروش اینترنتی این شرکت به نشانی esale.ikco.ir فعال بوده و مشتریان محترم می‌توانند از خدمات مورد نظر خود در این سایت بهره‌برداری کنند.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 09:44:16 +0000
<![CDATA[امروز درباره اتصال اینترنت تصمیم‌گیری می‌شود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836880 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/836880-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
دبیر شورای عالی مجازی گفت: مسئولین به دنبال اتصال اینترنت در اسرع وقت هستند و امروز جلسه‌ای برای این موضوع برگزار می‌شود.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 09:38:00 +0000
<![CDATA[دلیل صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت تهران چیست؟]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836870 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/836870-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: بیشتر صف‌ها به این دلیل است که مردم نگران باطل شدن سهمیه سوخت آبان ماه خود هستند.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 09:15:58 +0000
<![CDATA[امکان ردیابی محموله‌ها به دلیل قطعی اینترنت وجود ندارد/ نمی‌توان با «اینترانت» تجارت خارجی داشت/ با نبود اینترنت ریسک تجارت با ایران افزایش یافت]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836858 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/836858-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی گفت: در این شرایط قطعی اینترنت، حتی ارسال پیامک هم به خارج از کشور به سختی امکان می‌پذیرد و روند انجام کارها بسیار طولانی شده است. در این وضعیت پروژه‌های جدید تجاری را متوقف کرده‌ایم تا قطعی اینترنت تمام شود و در پروژه‌هایی که در حال اجرا بوده را با سختی مضاعف انجام می‌دهیم.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 08:59:20 +0000
<![CDATA[ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در حوزه هوش مصنوعی تا سال ۱۴۰۰]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836847 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/836847-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84
مدیرعامل بنیاد ملی توسعه فناوری گفت: کشورهای همسایه مانند ترکیه، عربستان و امارات در برنامه‌های کلان خود برنامه‌ریزی کرده‌اند تا 10 سال آینده 12.5 درصد درآمد ناخالص خود را در حوزه هاب داشته باشند. متاسفانه سهم ایران از هاب به اندازه‌ای ناچیز است که امکان مقایسه در آن وجود ندارد.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 08:32:55 +0000
<![CDATA[اصلاح قیمت بنزین تصمیم یک شبه نبود/ مصرف بنزین ۳۰ درصد کاهش یافته است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-836841 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/836841-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: اصلاح قیمت بنزین تصمیم یک شبه نبود، بلکه براساس نقشه راه اقتصادی در آذرماه 94 که در آن اصلاح ساختار بودجه و ساختار اقتصادی در اولویت قرار گرفته ایجاد شد.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 08:24:28 +0000
<![CDATA[نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش فروش داشتیم/ برخی به خاطر افزایش مالیات مجبور به تعطیلی کسب و کار شدند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-835632 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/835632-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع گفت: رکود مسکن به صورت مستقیم بر این صنعت تاثیر گذاشته است به طور معمول انجام کارهای تهویه مطبوع اعم از حرارتی و سرمایشی معمولا در مرحله آخر ساختمان‌سازی صورت می‌گیرد اکنون نیز با توجه به کمبود نقدینگی در جامعه معمولا سازندگان ابتدا منتظر می‌مانند که ابتدا واحد ساخته شده را به فروش برسانند و سپس از محل نقدینگی آن وسایل مورد نیاز گرمایشی و سرمایشی را تهیه کنند.
]]>
Thu, 21 Nov 2019 07:05:27 +0000