کد خبر: 1132284 A

کمیته وضعیت بازیکنان 3 رای مربوط به شکایات مختلف را صادر کرد.

به گزارش ایلنا، آرای صادره به شرح زیر است:

*پس از بررسی درخواست سجاد برخوداری به عنوان خواهان، کمیته وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه نفت امیدیه مبلغ 200 میلیون ریال بابت اصل درخواست و پرداخت مبلغ 4 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی حق خواهان محکوم شد.

در صورت عدم پرداخت  محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

*باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس رفسنجان به پرداخت 2 میلیون ریال بابت اصل درخواست و پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان( باشگاه ولایت اهواز) محکوم شد.

**پس از بررسی درخواست مهران بهرامی به عنوان خواهان، کمیته وضعیت بازیکنان اعلام کرد که باشگاه نفت امیدیه مبلغ 200 میلیون ریال بابت اصل درخواست و پرداخت مبلغ 4 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی حق خواهان محکوم شد.

در صورت عدم پرداخت  محکوم به در مهلت مقرر، مجازات های مقرر در ماده 89 مقررات انضباطی و ماده 13 مقررات نقل و انتقالات  و تعیین وضعیت بازیکنان مصوب 1396 نسبت به محکوم علیه، اعمال خواهد شد.

انتهای پیام/
مس رفسنجان کمیته وضعیت بازیکنان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر