<![CDATA[خبرگزاری کار ایران - ایلنا]]> https://www.ilna.news Fri, 20 May 2022 13:41:24 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[درویش: باشگاه تراکتور و سازمان لیگ مسوول اتفاقات ورزشگاه تبریز هستند/ چرا اجازه برگزاری بازی داده شد؟]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1207210 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1207210-%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس هم نسبت به اتفاقات بازی با تراکتور واکنش نشان داد.
]]>
Fri, 20 May 2022 13:12:35 +0000
<![CDATA[ویدیو: مدرسه فوتبال‌های تقلبی با نام ایرانی و خارجی]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233077 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233077-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C
بعضی از مدارس فوتبال با سواستفاده از نام تیم‌های بزرگ به کلاهبرداری و اخذ وجه از خانواده‌ها می‌پردازند.
]]>
Fri, 20 May 2022 10:59:21 +0000
<![CDATA[سهرابی: حریف به خاطر بازی خوب تراکتور، حاضر به ادامه بازی نشد/ فدراسیون با بازیکنان متخلف حریف برخورد قاطع کند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1030136 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1030136-%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D9%86%D8%AF
مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: حریف به خاطر بازی خوب تراکتور، حاضر به ادامه بازی نشد.
]]>
Fri, 20 May 2022 10:57:30 +0000
<![CDATA[عالیشاه: اگر در لباس کاپیتانی پرسپولیس مقابل اتفاقات بازی تراکتور سکوت می‌کردم ظلم بود/ واقعا نمیدانم گناه پرسپولیس چیست]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1193625 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1193625-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
وینگر تیم پرسپولیس از وضعیت مصدومیت خودش صحبت کرد.
]]>
Fri, 20 May 2022 10:57:06 +0000
<![CDATA[رضاییان: هم ما و هم تراکتور برای فوتبال آمده بودیم ولی عده‌ای اجازه ندادند/ آن سنگ ها به چشم کسی می‌خورد چه اتفاقی رخ می‌داد؟]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1152257 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1152257-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
بازیکن پرسپولیس در مورد تقابل با تراکتور و حواشی این بازی مطلبی منتشر کرد.
]]>
Fri, 20 May 2022 10:55:51 +0000
<![CDATA[محمدی: خانواده‌ها بدانند با پول بچه ها فوتبالیست نمی‌شوند(ویدیو)]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233073 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233073-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88
مدیرعامل سابق باشگاه پیکان با اشاره به خانواده‌هایی که دوست دارند فرزندانشان فوتبالیست شوند، توضیحاتی ارائه داد.
]]>
Fri, 20 May 2022 10:35:53 +0000
<![CDATA[اکبر محمدی: برخلاف همه جای دنیا کمترین امکانات را به تیم های پایه می‌دهیم]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233071 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233071-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
مدیرعامل سابق باشگاه پیکان در خصوص مشکلات فوتبال پایه ایران به صحبت پرداخت.
]]>
Fri, 20 May 2022 10:30:04 +0000
<![CDATA[ویدیو: باج خواهی از بازیکنان فوتبال پایه با فیلمبرداری! ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233070 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233070-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
گزارشگر و مجری تلویزیون معتقد است بعضی مربیان با فیلمبرداری از بازیکنان جوان، تا سال‌ها از آنها باج خواهی می‌کنند.
]]>
Fri, 20 May 2022 10:27:44 +0000
<![CDATA[ویدیو: دلایل وجود فساد در تیم های پایه از زبان بازیکنان]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233068 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233068-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86
بازیکنان از دلایل فساد در فوتبال پایه توضیحاتی ارائه دادند.
]]>
Fri, 20 May 2022 10:25:00 +0000
<![CDATA[ تمرین امروز استقلال تعطیل شد ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233064 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233064-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF
با تصمیم فرهاد مجیدی تمرین امروز استقلال تعطیل شد.
]]>
Fri, 20 May 2022 10:07:47 +0000
<![CDATA[توصیحات مالک شهرداری آستارا درباره شرط بندی چند بازیکن (ویدیو)]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233063 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233063-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88
مالک باشگاه شهرداری آستارا گفت: یکی از بازیکنان شهرداری آستارا را در اختیار باشگاه قرار دادیم ولی همچنان برای ما چیزی قطعی نشده است
]]>
Fri, 20 May 2022 10:05:53 +0000
<![CDATA[ تمجید AFC از فغانی؛ سومین حضور متوالی داور ایرانی در جام جهانی ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233062 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233062-%D8%AA%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
کنفدراسیون فوتبال آسیا به تمجید از داور کشورمان به مناسب انتخاب شدن برای قضاوت در جام جهانی 2022 پرداخت.
]]>
Fri, 20 May 2022 10:04:43 +0000
<![CDATA[درودگر: پرسپولیس تمام بدهی خود را پرداخته کرده است(ویدیو)]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233057 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233057-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88
عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال گفت: پرسپولیس تمام بدهی‌های خود را به سازمان لیگ پرداخت کرد.
]]>
Fri, 20 May 2022 09:16:37 +0000
<![CDATA[فتاحی: سازمان لیگ با پرسپولیس شریک است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233056 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233056-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
مدیر اجرایی باشگاه استقلال درباره تبلیغات محیطی صحبت‌هایی را مطرح کردند.
]]>
Fri, 20 May 2022 09:15:17 +0000
<![CDATA[ویدیو: صحبت‌های فتاحی در کنایه به صادق درودگر]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233053 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233053-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1
معاون باشگاه استقلال در کنایه به صادق دروگر توضیحاتی درباره تبلیغات محیطی توضیحاتی ارائه داد.
]]>
Fri, 20 May 2022 09:02:22 +0000
<![CDATA[ مدافع سابق استقلال در یک قدمی فسخ با آلتای اسپور ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233040 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233040-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1
یک رسانه ترکیه‌ای از احتمال فسخ قرارداد مدافع ایرانی آلتای اسپور خبر داد.
]]>
Fri, 20 May 2022 08:25:41 +0000
<![CDATA[ویدیو: مرور فصل جاری لیگ برتر برای باشگاه استقلال ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233039 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233039-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
در فصل جاری لیگ برتر ایران برای استقلال چه اتفاقاتی رخ داد؟
]]>
Fri, 20 May 2022 08:25:00 +0000
<![CDATA[ویدیو: مرور اخبار منهای فوتبال هفته]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233036 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233036-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87
اخبار منهای فوتبال هفته در برنامه ورزش و مردم بررسی شد.
]]>
Fri, 20 May 2022 08:15:44 +0000
<![CDATA[ویدیو: توضیحات سهیل مهدی درباره سهمیه‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233033 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233033-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ در خصوص سهمیه‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا توضیحاتی داد.
]]>
Fri, 20 May 2022 08:10:58 +0000
<![CDATA[استیلی: تیم ها هفته آخر ملی پوشان را به تیم ملی بدهند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233031 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233031-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF
سرپرست تیم ملی فوتبال ایران گفت: از آنجا که تیم ملی برای اخذ ویزای کانادا باید در ترکیه حاضر شود، از تیم‌های لیگ برتری می‌خواهیم ملی پوشان را هفته آخر به تیم ملی بدهند.
]]>
Fri, 20 May 2022 08:07:58 +0000
<![CDATA[دو پیشنهاد لیگ برتری برای وینگر سپاهان]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1152930 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1152930-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
بازیکن تیم فوتبال سپاهان در حالی به پایان قراردادش رسیده است که دو‌ پیشنهاد لیگ برتری دارد.
]]>
Fri, 20 May 2022 08:03:43 +0000
<![CDATA[سهیل مهدی: برخی تصیمیات در تبریز عجولانه گرفته شد(ویدیو)]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233028 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233028-%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88
رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ درباره بازی نیمه تمام تراکتور و پرسپولیس توضیحاتی ارائه داد.
]]>
Fri, 20 May 2022 08:02:14 +0000
<![CDATA[استیلی: اسکوچیچ به باقری گفته بود که انتخاب کند(ویدیو)]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233027 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233027-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88
سرپرست تیم ملی فوتبال ایران درباره حضور کریم باقری و خانبان در پرسپولیس و تیم ملی توضیحاتی ارائه داد.
]]>
Fri, 20 May 2022 07:59:56 +0000
<![CDATA[احتمال لغو دیدار ایران - اکوادور]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1059171 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1059171-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
سرپرست تیم ملی از احتمال لغو دیدار تدارکاتی دوم ایران خبر داد.
]]>
Fri, 20 May 2022 07:55:53 +0000
<![CDATA[ صعود بنفیکا به فینال جام حذفی فوتسال پرتغال با گلزنی طیبی ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233023 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233023-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D9%81%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B0%D9%81%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%84%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C%D8%A8%DB%8C
گلزنی ملی‌پوش فوتسال ایران، بنفیکا را در بازی فینال جام حذفی پرتغال برابر رقیب دیرینه قرار داد.
]]>
Fri, 20 May 2022 07:51:30 +0000
<![CDATA[ آزمون الگوی فوتبالیست‌های جوان آسیا شد ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233022 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233022-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
ستاره تیم ملی ایران به عنوان یکی از الگوهای جوان فوتبال آسیا معرفی شد.
]]>
Fri, 20 May 2022 07:49:10 +0000
<![CDATA[ صیادمنش در اولویت خرید هال سیتی ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233021 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233021-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C
رئیس باشگاه هال سیتی به دنبال خرید دائمی مهاجم ملی پوش ایرانی فنرباغچه است.
]]>
Fri, 20 May 2022 07:45:06 +0000
<![CDATA[ غیبت دستیاران جدید اسکوچیچ در اردوی خردادماه ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233019 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233019-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%DA%86%DB%8C%DA%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87
دستیاران جدید سرمربی تیم ملی در اردوی خرداد ماه حضور نخواهند داشت.
]]>
Fri, 20 May 2022 07:42:55 +0000
<![CDATA[کاریکاتور: امباپه هنوز در حال تصمیم‌گیری است!]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1233017 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1233017-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%BE%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
عمر مامنی در طراحی جدیدش به تعلل کیلیان امباپه برای تصمیمی گیری درمورد آینده کنایه زده است.
]]>
Fri, 20 May 2022 07:37:30 +0000
<![CDATA[سهرابی: تراکتور در ورود تماشاگران هیچ تخلفی انجام نداده است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1160250 /بخش-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-7/1160250-%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
مدیرعامل تراکتور در مورد وضعیت این باشگاه صحبت کرد.
]]>
Fri, 20 May 2022 07:28:05 +0000