کد خبر: 1125308 A

مولفان کتاب «بازاریابی اجتماعی در سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه» در این مجموعه کوشیده‌اند ضمن بیان مبانی نظری و تعاریف بازاریابی اجتماعی، عناصر سازنده بازاریابی اجتماعی درباره بازاریابی در سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه مباحثی را مطرح کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، کتاب «بازاریابی اجتماعی در سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه» تألیف «محمدمهدی ذوالفقارزاده»، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و «محمدمهدی عظیمی حسنی» از سوی انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران در 204 صفحه به قیمت 55 هزار تومان منتشر شد.

در فصل نخست این کتاب با عنوان «مبانی نظری و تعاریف» بازاریابی اجتماعی آمده است: خاستگاه بازاریابی حوزه تجارت و دنیای کسب و کار بوده است اما کاتلر ولوی بیان کردند که ابزارهای بازاریابی محدود به تجارت نیست و از آن می‌توان در حوزه‌های دیگر و برای منافع و کاربردهای دیگر استفاده کرد. عبارت بازاریابی اجتماعی را اولین بار کاتلرو زالتمن در مقاله خود با عنوان «بازاریابی اجتماعی، رویکردی برای برنامه‌ریزی تغییر اجتماعی» مطرح کردند که برخاسته از دانش‌های گوناگون بود.

در مطلبی در پشت این کتاب هم درج شده است: امروزه روند فزآینده تعدد و تنوع سازمان‌های خیریه و موسسات غیرانتفاعی، ضرورت استفاده از ابزارها و مفاهیم مرتبط با حوزه بازرایابی را به منظور افزایش مشارکت عمومی در کارهای خیر و عام‌المنفعه دوچندان کرده است. بازاریابی اجتماعی یکی از مفاهیم مرتبط با این حوزه و با قابلیت کاربست در عرصه امور خیر و سازمان‌های غیرانتفاعی است که در آن از اصول و فنون آمیخته بازاریابی اجتماعی تغییر جامعه و تحقق نفع عامه در یک رویکرد بلندمدت است.

در ادامه این مطلب آمده است: در این میان، مسایل مربوط به بنیادهای خیریه و توسعه فعالیت‌های آن‌ها و هم‌چنین افزایش مشارکت مردم در امور خیر، از حوزه‌های بکر مرتبط با بازاریابی اجتماعی محسوب می‌شود که نیازمند تبیین آن با یک نگاه کاربردی است براین اساس، تبیین ابعاد بازاریابی اجتماعی برای به کارگیری در حوزه فعالیت‌های خیریه‌ها و موسسات غیرانتفاعی و تشریح ابزارهای مناسب برای توسعه فعالیت‌های آن‌ها طبق مفاهیم مطرح در بازاریابی اجتماعی، از موضوعات مورد بررسی در این کتاب است.

این مجموعه در 7 فصل با عنوان‌های مبانی نظری و تعاریف، عناصر سازنده بازاریابی اجتماعی، بازاریابی اجتماعی و تغییر رفتار، فعالیت‌های خیریه و وقف، استراتژی بازاریابی سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه، کاربست بازاریابی اجتماعی در سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه و الگوی توسعه بازاریابی اجتماعی در موسسات غیرانتفاعی و خیریه گردآوری شده است.

انتهای پیام/
انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر