<![CDATA[خبرگزاری کار ایران - ایلنا]]> https://www.ilna.news Fri, 24 Jan 2020 04:46:22 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[مصباحیان: روشنفکری ایرانی با مظاهر مدرنیته درگیر است نه با فرآیند تجدد/ شریعتی: در نتیجه تبدیل فیلسوف به شارح، ما هیچ متفکر جهان‌روایی نداشته‌ایم/ طباطبایی: غرب‌زدگی چیزی جز انسداد تفکر نیست]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863457 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863457-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
در نشست "منورالفکران ایرانی و جهان مدرن" حسین مصباحیان، احسان شریعتی و محمدتقی طباطبایی کوشدیند تا هرکدام از وجهی به پرسش نسبت روشنفکری ایرانی و جهان مدرن بپردازند.
]]>
Fri, 24 Jan 2020 04:30:00 +0000
<![CDATA[معرفی داوران مستند، فیلم کوتاه و نگاه نو جشنواره فیلم فجر]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863556 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863556-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%AC%D8%B1
داوران سه بخش مستند، فیلم کوتاه و نگاه نو در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند.
]]>
Thu, 23 Jan 2020 15:53:07 +0000
<![CDATA[برندگان «صدای سکوت» مشخص شدند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863541 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863541-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
مراسم پایانی دومین جشنواره داستان‌نویسی ویژه ناشنوایان «صدای سکوت» برگزار شد.
]]>
Thu, 23 Jan 2020 14:51:13 +0000
<![CDATA[حضور ۲۱ کشور در سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863497 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863497-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1
نمایندگان ۲۱ کشور در سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور خواهند داشت.
]]>
Thu, 23 Jan 2020 12:26:42 +0000
<![CDATA[اسامی آثار جدید 5 بخش‌ جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863496 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863496-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%AC%D8%B1
اسامی آثار جدیدی که در بخش‌های مسابقه تئاتر ایران، غیررقابتی، نمایش‌های خیابانی، دیگرگونه‌های اجرایی و رادیو تئاتر سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضوردارند، اعلام شد.
]]>
Thu, 23 Jan 2020 12:19:03 +0000
<![CDATA[معرفی هیئت مدیره و بازرسان دور جدید کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863326 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863326-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
انتخابات دوره‌ دهم هیئت مدیره‌ کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه‌ تئاتر برگزار شد.
]]>
Thu, 23 Jan 2020 06:20:54 +0000
<![CDATA[همه‌چیز از یک «خشم بروسلیانه» آغاز شد/ پیوند مولانا و بروس‌لی]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863153 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863153-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%B4%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%84%DB%8C
نویسنده و کارگردان نمایش «ابتدا وارد می‌شود» به پیوند مولانا و بروس‌لی در این متن و اجرا اشاره کرد و گفت: جرقه‌های نوشتن این نمایشنامه برای من از یک «خشم بروسلیانه» شروع شد و انگار کل این نمایش، ماجرای جمع‌شدن تعدادی مرد برای بروسلی‌بازی است. اما مکانی که احتیاج داریم این بازی را در آن پهن کنیم، مثل زمین، باید مفهومی زنانه‌ می‌بود.
]]>
Thu, 23 Jan 2020 05:34:09 +0000
<![CDATA[از اورامان تا آسمان فقط چند قدم فاصله است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-860663 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/860663-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
در سفر به اورامان تخت فقط چند قدم با آسمان فاصله خواهید داشت. در این سرزمین می‌توانید در بهمن‌ماه مهمان مراسم عروسی پیرشالیار شوید.
]]>
Thu, 23 Jan 2020 04:30:00 +0000
<![CDATA[شهاب حسینی در نامه‌ به رئیس‌جمهور خواستار بازگشت بهروز وثوقی به کشور شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863292 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863292-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
شهاب حسینی امروز با انتشار نامه‌ای در اینستاگرام از حسن روحانی درخواست کرد با رفع ممنوعیت حضور بهروز وثوقی در سینمای ایران، دستور نمایش نسخه اصلی «آشغال‌های دوست داشتنی» با حضور این بازیگر در جشنواره فجر را صادر کند.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 17:56:15 +0000
<![CDATA[اجراهای بخش پاپ سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر اعلام شد/ فروش بلیت از امروز]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863238 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863238-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
گروه‌های بخش پاپ سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 13:28:31 +0000
<![CDATA[زخم‌ معده در نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863152 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863152-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF
نمایش زخم معده به نویسندگی و کارگردانی سجاد دستیار از ۶ بهمن هرشب ساعت ۱۸ در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می‌رود.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 11:20:31 +0000
<![CDATA[رونمایی از تیزر رسمی فیلم «سینما شهر قصه»+ویدئو]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863145 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863145-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
فیلم سینمایی «سینما شهر قصه» به نویسندگی و کارگردانی کیوان علیمحمدی و علی‌اکبر حیدری رونمایی خواهد شد.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 10:57:21 +0000
<![CDATA[یلدا در بخش رسمی جشنواره فیلم برلین پذیرفته شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863139 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863139-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF
با اعلام پذیرش یلدا سومین ساخته بلند مسعود بخشی در بخش رسمی و رقابتی هفتادمین جشنواره جهانی فیلم برلین، نخستین نمایش اروپایی این فیلم پس از پرمیر بین‌المللی در ساندنس آمریکا، در جشنواره برلین خواهد بود.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 10:43:31 +0000
<![CDATA[بررسی تاثیرات بلندمدت آلودگی هوا در برنامه «طبیعت 360 درجه»]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863134 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863134-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87
«طبیعت 360 درجه» با موضوع اثرات آلودگی هوا پنجشنبه 3 بهمن از شبکه دو سیما روانه آنتن می‌شود.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 10:30:13 +0000
<![CDATA[انتشار شماره تازه مجله سینما ادبیات بعد از درگذشت همایون خسروی دهکردی]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863124 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863124-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
شماره ۷۷ مجله سینما و ادبیات (اولین شماره بعد از فوت همایون خسروی دهکردی (مدیر مسئول نشریه) منتشر شد.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 10:07:46 +0000
<![CDATA[انتصاب مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863106 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863106-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی محسن حدادی را به عنوان مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه منصوب کرد.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 09:39:12 +0000
<![CDATA[گلی امامی مهمان انجمن ویراستاران می‌شود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863091 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863091-%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
دوشنبه ۷ بهمن تعدادی از چهره‌های شاخص حوزه ویراستاری، ترجمه و ادبیات درباره میراث فرانکلین در نشر ایران صحبت می‌کنند.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 09:34:59 +0000
<![CDATA[تقسیم رسانه‌های داخل کشور به مجیزگوی دولت و یار دشمن غلط است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863095 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863095-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%B2%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
یک تقسیم بندی غلطی را در کشور بین رسانه‌ها ایجاد کرده‌ایم که یا رسانه‌ای مجیزگوی حکومت و دولت است و یا اینکه رسانه دشمن است.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 09:33:50 +0000
<![CDATA[رونمایى از پوستر نمایش «شنگن»]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863099 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863099-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%86%DA%AF%D9%86
همزمان با آغاز پیش فروش بلیت نمایش «شنگن» به نویسندگی غلامرضا یزدانی، کارگردانی مجتبی فلاحی و تهیه‌کنندگی مائده اعتمادی، از پوستر این نمایش به طراحى سجاد حسینى رونمایى شد.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 09:29:21 +0000
<![CDATA[اعلام سالن‌های میزبان جشنواره موسیقی فجر]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863070 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863070-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%81%D8%AC%D8%B1
سالن‌های میزبان سی‌و پنجمین جشنواره موسیقی فجر اعلام شد.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 08:53:22 +0000
<![CDATA[برگزاری نمایشگاه «چرا آسمان دور است» در کتابخانه مرجع کانون]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863026 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863026-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمایشگاهی از منتخبی از کتاب‌هایی با موضوع مرگ با عنوان «چرا آسمان دور است» برگزار کرده است.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 08:17:45 +0000
<![CDATA[هم‌اندیشی پاسداری از مراکز فرهنگی؛ میراث مشترک بشری برگزار می‌شود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863019 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863019-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
دبیر کمیسیون ملی یونسکو- ایران از برگزاری همایش پاسداری از مراکز فرهنگی؛ میراث مشترک بشری با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و با حضور وزیر امور خارجه و مسؤولان و کارشناسان فرهنگی در کتابخانه ملی خبر داد.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 08:11:55 +0000
<![CDATA[شناسایی و معرفی ۱۹ سایت غیرمجاز فعال در گردشگری به پلیس فتا]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863011 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863011-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AA%D8%A7
مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت: از ابتدای سال ۹۸ تاکنون تعداد ۱۹ سایت غیرمجاز گردشگری جهت مسدود شدن به پلیس فتا معرفی شده است.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 08:06:19 +0000
<![CDATA[جامعۀ باستان‌شناسی ایران ابلاغیه نصب دوربین مداربسته در محل کاوش را تصمیمی غیرکارشناسی و مخرب دانست]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-862970 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/862970-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA
ابلاغیه وزارتخانۀ میراث فرهنگی مبنی بر نصب دوربین‌های مداربسته در محل کار کارشناسان باستان شناسی تصمیمی غیرکارشناسی، بدعتی توجیه ناپذیر، شوم و مخرب است.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 07:45:52 +0000
<![CDATA[قطعه بی‌کلام «تمنای برگ» منتشر شد+صوت]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-862962 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/862962-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA
قطعه «تمنای برگ» ساخته سینا و سحاب علم، پس از دریافت مجوز ارشاد منتشر شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 07:35:27 +0000
<![CDATA[فصلنامه فرهنگی "پیمان" منتشر شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-863058 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/863058-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
فصلنامه فرهنگی "پیمان" ویژه اهالی ارامنه منتشر شد.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 07:30:39 +0000
<![CDATA[معرفی هیأت انتخاب آثار صحنه‌ای و محیطی جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر ثمر]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-862920 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/862920-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AB%D9%85%D8%B1
مهرداد کوروش‌نیا، الهام شعبانی، فرزین محدث، سعید نجفیان و علی ساسانی‌نژاد طی احکامی جداگانه از سوی رضا دادویی هیأت انتخاب آثار تئاتر صحنه‌ای و محیطی نهمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر ثمر را برعهده گرفتند.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 06:40:34 +0000
<![CDATA[«مثل ماهی» آهنگ جدید «هوروش‌‌بند»+صوت]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-862917 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/862917-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA
گروه موسیقی پاپ «هوروش» با خوانندگی مهدی دارابی و مسعود جهانی به تازگی آهنگ «مثل ماهی» را منتشر کرده است. شاهین شیخی ترانه این اثر را سروده و آهنگ آن را ساخته است.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 06:37:28 +0000
<![CDATA[تمرین آزاده کمپانی تئاتر گاراژ در پردیس تئاتر سپند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-862914 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/862914-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF
کمپانی تئاتر گاراژ تمرین آزاده را تماشاخانه سپند برگزار می‌کند.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 06:35:08 +0000
<![CDATA[فیلم «سنتوری» متقاضیان یادگیری سنتور را افزایش داد/ ارکستر برلین هم نمی‌تواند از راه بلیت‌فروشی هزینه‌های نوازندگانش را بدهد/ بسیاری از استادان خانه‌نشین شده‌اند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-859935 /بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-6/859935-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF
رضا مریوند درباره نحوه تامین بودجه ارکسترهای دولتی و خصوصی و درآمد اعضای آنها می‌گوید: حتی ارکسترهای دولتی به لحاظ تامین بودجه و درآمد با مشکلاتی مواجهند اما وضعیت خصوصی‌ها بسیار بدتر است چون حمایتی وجود ندارد.
]]>
Wed, 22 Jan 2020 03:49:24 +0000