کد خبر: 938993 A

مسجدجامعی:

رئیس ستاد شورایاری های شورای شهر تهران گفت: تجریبات شورایاری ها چراغ راه آینده است و شوراها از ارکان نظام هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد مسجد جامعی در جریان دویست و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به رای دیوام عدالت اداری مبنی بر ابطال انتخابات شورایاری ها گفت: حیات شورایاری ها قطعا ادامه خواهد یافت.در دوره گذشته شورا نیز کشاکش برگزاری و عدم برگزاری وجود داشت، اما این انتخابات با وجود حرف و حدیث ها برگزار شد. 

مسجدجامعی با بیان اینکه مدیریت شهری به ضرورت این مساله رسیده بود و گفت: در همین ایام در سال گذشته بود و قرار بود این انتخابات نیز برگزار نشود و با پیگیری مدیرت شهری برگزار شد. این انتخابات بیش از سایر انتخابات با همکاری وزارت کشور برگزار شد. 

رئیس ستاد شورایاری های شورای شهر تهران با بیان اینکه انتخابات شورایاری ها یک امر سیاسی نیست گفت: وزرات کشور نهایت همکاری را داشت و برای نخستین بار صندوق های الکترونیکی وارد شد و به صورت الکترونیک برگزار شد. 

او با تاکید بر اینکه بدون حضور شورایاری ها اداره شهر با حضور  21 عضو شورا امکان پذیر نیست گفت: هر گروهی که مسئولیت اداره شهر را بر عهده داشته پشتیبان چنین تفکری بوده است و مدیران معتقد بودند شهر تهران را نمی توان با این تعداد محدود نماینده اداره کرد. 

مسجد جامعی با بیان اینکه تجریبات شورایاری ها چراغ راه آینده است گفت: موانع را برطرف می کنیم و اصل مشارکت اصل اساسی قانون اساسی است و به همین دلیل گفته است شوراها از ارکان  نظام هستند. 

انتهای پیام/
احمد مسجدجامعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر