<![CDATA[خبرگزاری کار ایران - ایلنا]]> https://www.ilna.news Tue, 21 Sep 2021 05:14:02 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[تشکیل ستاد ناظر در زیرمجموعه شورای عالی آموزش و پرورش برای اجرای سند تحول]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133921 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133921-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84
در آخرین نشست شورای عالی آموزش و پرورش مقرر شد برای اجرای دقیق زیرنظام‌های سند تحول، ستادی در زیرمجموعه این شورا تشکیل شود تا اجرای این سند یک متولی مشخص داشته باشد.
]]>
Tue, 21 Sep 2021 05:11:46 +0000
<![CDATA[واکسیناسیون عمومی و بازنگری پروتکل‌ها، برای بازگشایی دانشگا‌ه‌ها ضرورت است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133911 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133911-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7-%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان گفت: انجام واکسیناسیون ۷۰ درصدی جامعه و بازنگری پروتکل‌های بهداشتی موجود یک ضرورت است.
]]>
Tue, 21 Sep 2021 05:05:05 +0000
<![CDATA[پیگیری درمان «دانش‌آموز فداکار ایذه‌ای» از سوی سرپرست وزارت آموزش و پرورش]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133906 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133906-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4
سرپرست وزارت آموزش و پرورش، به طور جدی، پیگیر درمان دانش آموز فداکار ایذه‌ای شد.
]]>
Tue, 21 Sep 2021 04:57:42 +0000
<![CDATA[وظایف «کمیته مدرسه» در حفظ سلامت دانش‌آموزان]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133904 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133904-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص بازگشایی مدارس وظایف «کمیته مدرسه» در حفظ سلامت دانش آموزان و معلمان را تشریح کرد.
]]>
Tue, 21 Sep 2021 04:54:15 +0000
<![CDATA[آخرین وضعیت ترافیکی معابر اصلی و بزرگراهی شهر تهران]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133888 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133888-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
سرهنگ رنجبر آخرین وضعیت ترافیکی معابر اصلی و بزرگراهی شهر تهران را خبر داد.
]]>
Tue, 21 Sep 2021 04:34:26 +0000
<![CDATA[سازندگان واکسن داخلی کرونا در قالب کنسرسیوم همکاری کنند/ هم‌افزایی در تولید واکسن وجود ندارد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133306 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133306-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
رییس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی استان تهران گفت: بخش‌های مختلف برای تولید واکسن وارد شده‌اند، اما هم‌افزایی ندارند؛ همه آنها باید با هم در قالب کنسرسیوم برای تولید مناسب، کیفی و به موقع واکسن همکاری کنند.
]]>
Tue, 21 Sep 2021 04:21:04 +0000
<![CDATA[ باید راهبرد «رونق نشاط عمومی» اتخاذ شود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133827 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133827-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%B4%D9%88%D8%AF
​یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم اتخاذ راهبرد رونق نشاط عمومی در قالب برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی برای افزایش شادی و نشاط در محلات و مناطق حاشیه‌نشین کشور تاکید کرد.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 19:11:25 +0000
<![CDATA[افزایش پایگاه‌های شبانه‌روزی واکسیناسیون اورژانس تهران / اعلام ساعت فعالیت پایگاه‌های شبانه]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133818 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133818-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87
رئیس سازمان اورژانس کشور از افزایش تعداد پایگاه‌های شبانه‌روزی واکسیناسیون خبر داد.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 17:29:38 +0000
<![CDATA[شهردار تهران قهرمانی تیم والیبال ایران را در آسیا تبریک گفت]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133803 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133803-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA
شهردار تهران با انتشار پیامی قهرمانی تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران را در رقابت های آسیایی تبریک گفت.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 15:34:15 +0000
<![CDATA[احیای زاگرس به یک مطالبه عمومی تبدیل شود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133802 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133802-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF
رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: اگر چند کار اولویت‌دار و پراهمیت در سازمان جنگل‌ها وجود داشته باشد، یکی از مهمترین آن‌ها نجات جنگل‌های زاگرس است.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 15:27:13 +0000
<![CDATA[ کشف بیش از ۵ میلیارد ریال سوخت قاچاق]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133750 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133750-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از ۵ میلیارد ریال سوخت قاچاق و دستگیری یک نفر در این زمینه، خبر داد.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 14:36:25 +0000
<![CDATA[ دندانپزشک قلابی دستگیر شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133751 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133751-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی از دستگیری فردی که با مدارک پزشکی جعلی نسبت به ارائه خدمات دندانپزشکی به شهروندان اقدام می‌کرد، خبر داد.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 14:35:56 +0000
<![CDATA[مستمری شهریور ماه مددجویان سازمان بهزیستی واریز شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133801 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133801-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
مستمری شهریورماه ۱۴۰۰ مددجویان سازمان بهزیستی روز دوشنبه ۲۹ شهریورماه واریز شد.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 14:06:19 +0000
<![CDATA[ آغار نهضت واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در استان تهران از فردا ۳۰ شهریورماه/ ظرف ۱۰ روز جامعه هدف واکسینه می شوند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133804 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133804-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
استاندار تهران از آغار نهضت واکسیناسیون افراد بالای ۱۸ سال در استان تهران از فردا ۳۰ شهریورماه خبر داد.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 13:41:39 +0000
<![CDATA[ دستگیری سه نفر از عاملان تخریب خودرو در جنوب شرق تهران]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133744 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133744-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
رئیس پلیس امنیت عمومی از دستگیری سه نفر از عاملان عربده کشی و تخریب 4 دستگاه خودرو در محله بلوار ابوذر تهران خبر داد و گفت: هر سه متهم برای سیر مراحل قضایی به دادسرا معرفی شدند.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 12:35:51 +0000
<![CDATA[پرداخت کمک‌هزینه شهریه به دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133723 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133723-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF
رئیس کمیته امداد از ارائه کمک‌هزینه شهریه به ۱۶ هزار دانشجوی تحت حمایت با همکاری صندوق‌های رفاه دانشجویان خبر داد.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 11:35:36 +0000
<![CDATA[سازمان حفاظت از محیط زیست پیگیرِ مرگ خرس سیاه بلوچی ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133721 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133721-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%DB%8C
مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان گفت: مرگ تأسف بار خرس سیاه بلوچی، نادیا، به شدت از سوی محیط زیست استان تا حصول نتیجه پیگیری می شود.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 11:26:23 +0000
<![CDATA[فیلم منتشر شده مبنی بر شکارگربه سانان و گرگ مربوط به ایران نیست]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133713 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133713-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
سازمان محیط زیست در خبری اعلام کرد، فیلم منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر شکارگربه سانان و گرگ مربوط به مناطقی در خارج از کشور است و متعلق به کشور ایران نیست.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 11:14:41 +0000
<![CDATA[طرح نذر هشتم ۱۴۹ نفر زندانی را آزاد کرده است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133699 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133699-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندان‌های استان تهران در مراسم نذر هشتم گفت: از ابتدای شروع این طرح، تعداد ۱۴۹ نفر زندانی نیازمند توسط نیکوکاران آزاد شده اند.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 10:50:42 +0000
<![CDATA[مراسم نواختن زنگ ایثار در سراسر کشور برگزار می‌شود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133692 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133692-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
مدیرکل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران از برگزاری مراسم نواختن زنگ ایثار در مدارس سراسر کشور خبر داد.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 10:46:06 +0000
<![CDATA[نسخه جدید شبکه شاد فردا رونمایی می‌شود/ عدم حضور ۱۳ درصد دانش‌آموزان در شاد به علت نداشتن تبلت/ مدارس دولتی حق دریافت هزینه بابت استفاده از پلتفرم‌های غیربومی را ندارند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133689 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133689-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
مدیر گروه شبکه شاد گفت: تاکنون یک ریال تراکنش مالی بین همراه اول و آموزش و پرورش برای استفاده از شاد صورت نگرفته است.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 10:37:10 +0000
<![CDATA[زاکانی: تهران۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133679 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133679-%D8%B2%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
شهردار تهران گفت: در خصوص موضوع رفاه و امنیت و آسایش نیازمند همکاری با ناجا هستیم و امیدواریم که این زحمات به یک فعالیت مشترک منجر شود و خدمات متفاوت و پیوستگی ناجا و شهرداری روز به روز افزایش پیدا کند تا خادم خوبی برای مردم و سرباز خوبی برای رهبری معظم انقلاب باشیم.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 10:22:42 +0000
<![CDATA[عودت روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ زائر از مرز مهران/ مرزها کاملا بسته است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133651 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133651-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
دبیر ستاد مرکزی اربعین از عودت روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ زائر از مرز مهران خبر داد و گفت: مرزها کاملا بسته است و کسی به مرز مراجعه نکند.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 10:22:18 +0000
<![CDATA[واردات ۶۰ میلیون دز واکسن جدید توسط هلال احمر در یک ماه]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133662 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133662-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87
همتی با اشاره به تشکیل جلسات مستمر با حضور معاون اول رئیس جمهوری، تامین کنندگان و تولیدکنندگان واکسن کرونا، از واردات ۶۰ میلیون دز واکسن جدید توسط جمعیت هلال احمر از تاریخ ۱۰ مهر تا ۱۰ آبان خبر داد.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 09:54:32 +0000
<![CDATA[حذف وثیقه برای مشمولان متقاضی شرکت در مراسم اربعین]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133633 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133633-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از حذف سپردن وثیقه برای مشمولان متقاضی شرکت در مراسم معنوی اربعین حسینی خبر داد.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 09:17:34 +0000
<![CDATA[صندوق کودکان سازمان ملل متحد، خواستار بازگشایی مدارس شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133627 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133627-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%AF
صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف» با اشاره به این که دانش آموزان در سراسر جهان به طور تقریبی ۱.۸ تریلیون، ساعت آموزشی را در دوران همه‌گیری کرونا از دست داده‌اند، از دولت‌ها خواست زمان را از دست ندهند و هر چه زودتر مدارس را بازگشایی کنند.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 09:14:47 +0000
<![CDATA[ممنوعیت به کارگیری نیروهای فاقد کارت واکسیناسیون کرونا در مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133626 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133626-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
رییس کمیته پیشگیری از بیماری های واگیر سازمان بهزیستی کشور طی بخشنامه ای به تمامی مدیران کل استانی بهزیستی در سراسر کشور ؛به کارگیری نیروهای فاقد کارت واکسیناسیون کرونا در مراکز تحت پوشش این سازمان را ممنوع اعلام کرد.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 09:14:33 +0000
<![CDATA[آمادگی تمام مراکز و هسته‌های مشاوره برای ارائه خدمات روانشناختی رایگان به دانش‌آموزان]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133623 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133623-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی گفت: تمامی مراکز و هسته‌های مشاوره در سراسر کشور، با بهره گیری از نیروهای متخصص، به صورت رایگان، به ارائه خدمات راهنمایی، مشاوره و روانشناختی به دانش آموزان خواهند پرداخت.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 09:11:40 +0000
<![CDATA[بازگشایی تدریجی دانشگاه‌ها]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133610 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133610-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7
سرپرست سازمان امور دانشجویان گفت: دانشگاه‌ها امکانات خود را برای حضور بیشتر دانشجویان با اعلام ستاد ملی کرونا آماده کنند.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 09:00:42 +0000
<![CDATA[ممنوعیت به کارگیری نیروهای فاقد کارت واکسیناسیون کرونا در مراکز تحت پوشش بهزیستی]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1133607 /بخش-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1133607-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
رییس کمیته پیشگیری از بیماری های واگیر سازمان بهزیستی کشور طی بخشنامه ای به تمامی مدیران کل استانی بهزیستی در سراسر کشور به کارگیری نیروهای فاقد کارت واکسیناسیون کرونا در مراکز تحت پوشش این سازمان را ممنوع اعلام کرد.
]]>
Mon, 20 Sep 2021 08:56:58 +0000