هولوگرافی

  • انواع هولوگرام در واقع پوششی پلاستیکی هستند که وسیله ای برای جلوگیری از کپی کردن کالا به کار برده می شوند و عاملی هستند که به کمک آنها اطلاعات و مشخصات کامل کالا در اختیار هر فردی قرار خواهد گرفت.