تشکل‌ها

  • جهان مطرح کرد :

    دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی، تنها راهکار اثربخش در این راستا را حضور سمن‌ها و تشکل‌های مردمی در این عرصه دانست.

  • مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار خواستار شد؛

    مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار، با حضور در گردهمایی انجمن صنفی کارفرمایی مدیران نشریات ایران، از تحت پوشش بودن 12 استان مختلف با حضور 22 انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خبر داد.