کد خبر: 960062 A

در گفتگو با خبرنگار ایلنا مطرح شد؛

در جهان پرستاران مشتمل بر سه نوع مختلف هستند. نخست پرستاران پیشگیری یا همان پرستاری جامعه که در جهان مهمترین بخش پرستاران هستند اما در ایران تعدادشان اندک است.

محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص خبر جذب 10 هزار پرستار که هفته پیش از سوی دولت مطرح شد، گفت: هنوز هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. واقعیت آن است که دولت برای امسال مجوز استخدام رسمی 20 هزار پرستار را صادر کرده است اما تاکنون فقط 4 هزار پرستار استخدام شده‌اند که متعلق به سال قبل است.

شریفی مقدم با بیان اینکه در موضوع استخدام قرار بود از سال 1397 هر سال، تعداد 10 هزار پرستار استخدام شوند، افزود: متاسفانه ما در سال 1397 هیچ استخدامی در بخش پرستاری نداشتیم. در سال 1398 هم مجوز 10 هزار استخدام در بخش سلامت را دادند که از این تعداد فقط 4 هزار نفر پرستار هستند. درنهایت در سال 1399 نیز فقط همان چهار هزار نفر سال 1398 استخدام شدند.

شریفی مقدم در ادامه افزود: البته مشکل نظام سلامت ما ساختاری است. مثلا در جهان پرستاران مشتمل بر سه نوع مختلف هستند. نخست پرستاران پیشگیری یا همان پرستاری جامعه که در جهان مهمترین بخش پرستاران هستند اما در ایران تعدادشان اندک است.

دومین نوع پرستاران، همان پرستاران بخش درمان هستند که در ایران حدود 90 درصد پرستاران از این نوع هستند. دسته سوم هم پرستاران توان بخشی هستند که این هم در ایران تعدادشان اندک است.

دبیرکل خانه پرستار تاکید کرد که پرستاران پیشگیری مبتنی بر وجود تیم ‌ای سلامت در محلات است تا بتوانند با پایش مداوم سلامت مردم محلات، از بروز بیماری‌ها پیشگیری کنند و به شکل رایگان به مردم خدمات ارائه دهند. البته دولت باید هزینه این پرستاران را تامین کند.

کارگری کرونا نظام سلامت پرستاران شرکتی استخدام پرستاران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر