<![CDATA[خبرگزاری کار ایران - ایلنا]]> https://www.ilna.news Sat, 24 Jul 2021 07:05:58 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[درخواست سراسری بازنشستگان از رئیس مجلس برای برداشتن موانع تصویب لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107957 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107957-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86
بازنشستگان و مستمری‌بگیران سه صندوق کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، در یک درخواست مشترک و سراسری پیگیری اجرای تصویب لایحه دائمی شدن همسان‌سازی را خواستار شدند.
]]>
Sat, 24 Jul 2021 05:44:08 +0000
<![CDATA[نامه سرگشاده آموزشیاران نهضت سوادآموزی به رئیس کمسیون آموزش/ خواستار برخورد با متولیان برگزارکننده آزمون یکم مرداد ماه هستیم]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107936 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107936-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
گروهی از آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، خواستار برخورد با متولیان برگزارکننده آزمون استخدامی روز یکم مرداد ماه آموزشیاران و آموزش‌دهندگان که باعث ایجاد موجی از اعتراضات شده، شدند.
]]>
Sat, 24 Jul 2021 05:32:06 +0000
<![CDATA[تغییر نحوه محاسبه سنوات و بازخرید مرخصی کارگران شاغل در وزارت نفت]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107928 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107928-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA
مدرس و مشاور روابط کار از تغییر نحوه محاسبه سنوات و بازخرید مرخصی کارگران مشمول قانون کار خبر داد.
]]>
Sat, 24 Jul 2021 05:25:22 +0000
<![CDATA[دردسر تعطیلی بانک‌ها برای کارگران پایانه‌های نفت]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107930 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107930-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA
تعطیلی بانک‌های تهران موجب بروز دردسر برای کارگران پیمانکاری پایانه‌های نفتی جزیره خارک شد.
]]>
Sat, 24 Jul 2021 05:24:50 +0000
<![CDATA[اعلام برخی جزییات آزمون استخدام پیمانی وزارت بهداشت]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107916 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107916-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
آزمون استخدامی پیمانی وزارت بهداشت در قالب آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار می‌شود.
]]>
Sat, 24 Jul 2021 05:06:13 +0000
<![CDATA[کارگران چادرملو: حاضر به عقد قرارداد با پیمانکار نیستیم/ طبق قانون کارگر رسمی معدن هستیم]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107462 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107462-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» از اینرو کارگران واحد ترانسپورت چادرملو بعد از یک ما و نیم کار بدون قرارداد با کارفرمای اصلی حاضر به عقد قرارداد با پیمانکار نیستند.
]]>
Sat, 24 Jul 2021 05:02:30 +0000
<![CDATA[بررسی طرح تجارت مرزنشینان برای حل مشکل کولبران]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107890 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107890-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
در هفته جاری، رئیس مجلس شورای اسلامی در کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس حاضر می‌شود تا اولویت‌های تقنینی و نظارتی این کمیسیون در سال جدید کاری بررسی شود.
]]>
Sat, 24 Jul 2021 04:41:32 +0000
<![CDATA[روند جدید پرداخت هزینه‌های درمان بازنشستگان و بیمه‌شدگان]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107885 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107885-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86
مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ از پرداخت سریع هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان خبر داد و گفت: اسناد کم‌حجم که بیش از ۸۴ درصد از مراجعین را شامل می‌شود، در عرض ۲۴ ساعت پرداخت می‌شود.
]]>
Sat, 24 Jul 2021 04:37:19 +0000
<![CDATA[مزایای بیمه حامی برای مستمری‌بگیران نیروهای مسلح ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107878 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107878-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD
ثبت درخواست مشاوره از طریق پرتال بیمه با دفاتر سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح برای بازنشستگان این صندوق ممکن شد.
]]>
Sat, 24 Jul 2021 04:23:07 +0000
<![CDATA[امتیاز دولت برای کارفرمایانی که معلولان را استخدام می‌کنند ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107866 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107866-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
کارفرمایانی که مددجویان بهزیستی را در ازای پرداخت حقوق، بیمه و مزایا در چارچوب قرارداد قانون کار به کار بگیرند، می‌توانند علاوه بر دریافت حق بیمه کارفرمایی، به ازای هر مددجو از تسهیلات قرض الحسنه با سود چهار درصد بهره‌مند شوند.
]]>
Sat, 24 Jul 2021 04:10:44 +0000
<![CDATA[پاسخ مطالبه‌گری این است: تعلیق یا اخراج/ کارگران پیمانکاری نفت از طرح طبقه‌بندی مشاغل بهره‌ای ندارند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107378 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107378-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
طرح طبقه‌بندی در تمامی کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ نیروی انسانی دارند باید اجرا شود، بنابراین بسیاری از کارگاه‌های کشور موظف به اجرای این طرح هستند اما به دلیل فقدان تشکل‌های کارگری یا نبود امنیت شغلی از سوی کارگران مطالبه نمی‌شوند.
]]>
Sat, 24 Jul 2021 03:25:26 +0000
<![CDATA[از اهواز تشنه تا زاهدان بیمار/ اینجا کسی به کرونا نمی‌اندیشد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107236 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107236-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%AF
کارگران، کم درآمدها و کشاورزان بدون آب خوزستان که زمین‌ها و گاومیش‌هایشان به تاراج رفته است امروز اصولاً به کرونا و سلامت خود نمی‌اندیشند چون نمی‌توانند بیندیشند و در مناطق محروم دیگر مثل سیستان و بلوچستان نیز پرداخت هزینه‌های تامین سلامت برای مردم محروم اساساً ممکن نیست!
]]>
Sat, 24 Jul 2021 03:18:23 +0000
<![CDATA[به بهانه‌ی تورم‌زایی می‌خواهند جلوی پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی را بگیرند!]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107703 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107703-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
مدام می‌گویند همسان‌سازی تعهد مالی برای دولت دارد؛ درحالیکه برای ۶۵ درصد از بازنشستگان کشور، هرگز بودجه جداگانه‌ای برای همسان‌سازی نداده‌اند و قرار هم نیست که بدهند! همسان‌سازی را سازمان از محل پرداخت بدهی‌های دولت انجام می‌دهد؛ تازه دولت در پرداخت بدهی‌های خود به سازمان پول نقد نداده شرکت‌های ورشکسته را تهاتر کرده!
]]>
Sat, 24 Jul 2021 03:11:13 +0000
<![CDATA[نمایندگان مجلس فیش‌های حقوقی خود را رسانه‌ای کنند/ حقوق بازنشسته از دسترنجِ انباشته‌ی خودش است نه از الطاف دولت! ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1106711 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1106711-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
یک فعال صنفی بازنشستگان گفت: باید فیش‌های حقوقی نمایندگان مخالفِ بازنشستگان رسانه‌ای شود.
]]>
Sat, 24 Jul 2021 03:00:36 +0000
<![CDATA[حاصل کارگری در ایران فقر است/ امروز با ۵۰ سال کار هم نمی‌توان خانه‌دار شد/ به دولتی قوی و مدیریتی همه‌جانبه نیازمندیم]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1105497 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1105497-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
مصطفی شریف می‌گوید: متاسفانه سیاستهای ما در سطح کلان پراکنده و جزیره‌ای است و در نتیجه حوزه‌های مختلف نمی‌توانند همدیگر را تقویت کنند که نتیجه‌ی آن همین می‌شود که الان می‌بینید. یعنی به جایی رسیده‌ایم که کارگران و بازنشستگان ما در زمره‌ی فقرا قرار گرفته‌اند.
]]>
Sat, 24 Jul 2021 03:00:01 +0000
<![CDATA[بهبود نسبی خدمات بیمه تکمیلی برای بازنشستگان/ بیمه پایه باید کافی باشد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107678 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107678-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
بازنشستگان می‌گویند: در سال جاری قرارداد بیمه تکمیلی قدری بهبود یافته است.
]]>
Fri, 23 Jul 2021 05:45:47 +0000
<![CDATA[جامعه کارگری و بازنشسته در سختی و مشقت است اما مجلس سکوت می‌کند]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107498 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107498-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
عضو کانون بازنشستگان کارگری قزوین می‌گوید: اگر نمایندگان مجلس بخواهند تصویب دائمی شدن همسان‌سازی را به تاخیر بیاندازند یا آن را رد کنند، بزرگترین ظلم و بی‌عدالتی را در حق چند میلیون بازنشسته‌ی کم درآمد کشور روا داشته‌اند.
]]>
Fri, 23 Jul 2021 05:05:59 +0000
<![CDATA[فرصت‌های شغلی زنان نسبت به مردان در دوران کرونا بیشتر کاهش یافته/ پیاده‌سازی اقدامات حمایتی در برخی کشورها/ قاره آفریقا کمترین آسیب را دیده است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1106635 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1106635-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
فرصت‌های شغلی زنان نسبت به مردان در دوران کرونا بیشتر از بین رفته است. برخی از کشورها با اقدامات حمایتی سعی در بهبود اوضاع دارند.
]]>
Fri, 23 Jul 2021 04:58:22 +0000
<![CDATA[بی‌توجهی به ظرفیت‌های اشتغال در استان کرمانشاه/ هم درگیر سیل و زلزله بودیم و هم مورد کم‌لطفی دولت قرار گرفتیم ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107494 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107494-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%85
نماینده کرمانشاه گفت: متاسفانه کرمانشاه درگیر زلزله و سیل بود و در کنار این بلاها، کم‌لطفیِ دولت هم شامل حال ما شد و آنچه که انتظار می‌رفت برای استان کرمانشاه انجام داده نشد.
]]>
Fri, 23 Jul 2021 04:39:21 +0000
<![CDATA[تعطیلی بر شانه‌های غول مخابراتی دهه ۷۰ / اندوه ۱۳۰۰ کارگرِ «مخابرات راه دور شیراز» از بی‌تدبیری/ کارخانه‌ی خاک گرفته با فشار یک دکمه راه نمی‌افتد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107649 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107649-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF
صنایع مخابرات راه دور شیراز، در سال‌های پایانی دهه ۷۰ که دوران اوج فعالیت‌های اقتصادی‌اش در ایام پس از انقلاب بود، ۲۵۰۰ کارگر داشت اما در سال ۸۳ که واگذاری آن انجام شد؛ تعداد آن‌ها به حدود نصف رسیده بود. بحران اقتصادی دهه ۷۰ غولی نبود که شاخ این شرکت کهنه‌کار را بشکند اما از اواسط دهه ۸۰ ورق برگشت.
]]>
Fri, 23 Jul 2021 04:36:00 +0000
<![CDATA[تاخیر در واریز مستمری بازنشستگان انتهای جدول/ مستمری با یک ماه تاخیر پرداخت خواهد شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107650 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107650-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان لرستان، از عدم واریز مستمری بازنشستگانی که بر اساس حروف الفبا باید در روز ۳۱ تیرماه مستمری خود را دریافت می‌کردند، انتقاد کرد.
]]>
Fri, 23 Jul 2021 04:27:19 +0000
<![CDATA[مراسم بازنشستگی «ناصر چمنی» برگزار شد/ ابلاغ پیام تبریک دبیرکل خانه کارگر ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107651 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107651-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%DA%86%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1
مراسم بازنشستگی ناصر چمنی، از فعالان کارگری با حضور مدیر سازمان‌های کارگری وکارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هتل شهریار تبریز برگزار شد.
]]>
Thu, 22 Jul 2021 23:11:36 +0000
<![CDATA[مرگ کارگر یزدی بر اثر سقوط از ارتفاع ساختمان]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107518 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107518-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
یک کارگر ساختمانی حین کار در ارتفاع یک ساختمان در حال ساخت شهر یزد سقوط کرد و جان باخت.
]]>
Thu, 22 Jul 2021 08:52:01 +0000
<![CDATA[مصدوم شدن یک کارگر سیمبان بر اثر برق گرفتگی در تهران]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107439 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107439-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
یک کارگر سیمبان شاغل در شرکت توزیع برق فارابی تهران بر اثر برق گرفتگی دچار مصدومیت شد.
]]>
Thu, 22 Jul 2021 06:07:07 +0000
<![CDATA[شرایط سخت کارگران کشاورز در ایالات متحده/ برخورداری از حقوق انسانی حق ماست]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1106063 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1106063-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA
اشتغال در فضای بیرونی و زیر تیغ آفتاب بسیار جانکاه است اما بسیاری از کارگران جهان برای تامین معیشت خود در این شرایط سخت تن به کار می‌دهند.
]]>
Thu, 22 Jul 2021 04:35:04 +0000
<![CDATA[پیگیری حقوق مزدی با اعتراض به رای اخیر دیوان عدالت/ چرا کارگران و بازنشستگان باید با حقوق ۴ میلیون تومانی سر کنند؟! ]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1106845 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1106845-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
به رای دیوان اعتراض می‌زنیم؛ همان شاکیان قبلی به این رای اخیر اعتراض خواهند زد و درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت را مطرح خواهند نمود. ضمن اینکه ترکیب فعلی شورایعالی کار متضمن سه جانبه گرایی نیست و جای دفاع ندارد.
]]>
Thu, 22 Jul 2021 04:32:04 +0000
<![CDATA[غارتگران اجازه ندادند صدای بحرانِ خوزستان شنیده شود/ وضعیتِ امروز ایران محصولِ به بار نشستنِ سوءمدیریت گسترده در کشور است]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107074 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107074-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
حسین راغفر گفت: سالهاست در خصوص مشکلات هشدارهای بسیاری داده شده اما منافع غارت‌گری گروه‌هایی که در داخل قدرت به چپاول این ثروتهای ملی پرداختند، اجازه نداد این اخطارها و تذکرات شنیده شود.
]]>
Thu, 22 Jul 2021 04:28:20 +0000
<![CDATA[برنامه‌های هفته ملی مهارت اعلام شد]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107384 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107384-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
برنامه‌های هفته ملی مهارت از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای اعلام شد.
]]>
Wed, 21 Jul 2021 18:26:26 +0000
<![CDATA[ پیام رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به مناسبت هفته ملی مهارت]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107382 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107382-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به مناسبت هفته ملی مهارت، پیامی منتشر کرد.
]]>
Wed, 21 Jul 2021 18:15:06 +0000
<![CDATA[پیام تسلیت حسن صادقی برای درگذشت محمد مظفری/ مظفری مجاهدی تمام برای حل مشکلات کارگران بود/ برای رفع مشکلات تامین اجتماعی ارائه طریق می‌نمود]]> https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1107275 /بخش-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1107275-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتشار پیامی درگذشت محمد مظفری (فعال کارگری سابق و عضو کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) را تسلیت گفت.
]]>
Wed, 21 Jul 2021 09:44:01 +0000