کد خبر: 1105575 A

یک فعال بازنشستگان کشوری بر لزوم تشکیل کمیته تخصصی دائمی امور بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، «وحید محمدزاده» در فضای مجازی، نوشت: 

 در ماده ۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس، قانونگذار حکم نموده که مجلس دارای کمیسیون تخصصی و کمیسیون‌های خاص با محدوده وظایف مشخص باشد و قاعدتا سیستم تقنینی کشور بر پایه شور و مشورت و بررسی‌های عمومی، فنی و تخصصی که در این کمیسیون‌ها انجام می‌شود؛ اهداف و ریل و مسیر توسعه متوازن کشور را پایه‌ریزی می‌کنند و در حال حاضر بر اساس ساختار اجرایی کشور ۱۳ کمیسیون تخصصی دائمی در مجلس شورای اسلامی عهده‌دار بررسی‌های لوایح و طرح‌ها و سایر وظایف مربوط می‌باشند. 

هریک از کمیسیون‌های تخصصی نیز در چارچوب وظایف تعیین شده، کمیته‌های تخصصی موردی یا دائمی را شکل می‌دهند تا امور مربوط را با حضور صاحب نظران، متخصصان، نمایندگان دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس به بهترین وجه و از تمامی جوانب و زوایا مورد رسیدگی قرار دهند تا نتایج آن بصورت تدوین پیش‌نویس قوانینی جامع و مانع ظاهر گردد. 

بازنشستگان کشور اعم از تامین اجتماعی، کشوری، لشکری برای پیشبرد امور صنفی خود تشکل‌های قانونی را در قالب کانون‌های بازنشستگی ایجاد و اداره می‌کنند که پیگیری مطالبات اصلی و عمده آن‌ها در امور تقنینی و نظارت بر اجرای قوانین مصوب ناظر بر بازنشستگان و همچنین فعالیت‌ها و عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در بستر وظایف تعیین شده کمیسیون اجتماعی مجلس استقرار پیدا می‌کند. 

جمعیت بازنشستگان تامین اجتماعی هم اکنون حدود ۴ میلیون نفر است که با میانگین تعداد اعضای خانواده تحت سرپرستی و کشوری ولشکری به حدود ۲۰ میلیون نفر یا یک چهارم جمعیت فعلی کشور بالغ می‌شوند و قاعدتا بر اساس ساختار و مقررات بازنشستگی در قوانین اداری و استخدامی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و قانون استخدامی نیروهای مسلح، تعداد بازنشستگان کشور هرساله با خروج آن‌ها از مدار قانونی اشتغال کشور فزونی می‌یابد و لزوم‌ رسیدگی به نیازها و مطالبات این جمعیت سالمند در چرخه اداره کشور و اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و تامین منابع پایدار در این صندوق‌ها برای برقراری معیشت و درمان و رفاه مناسب برای بازنشستگان و خانواده تحت پوشش آن‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. 

با عنایت به مراتب مطروحه و وسعت جمعیت بازنشستگان و مستمری بگیران کشور و خانواده تحت تکفل آنان و رسیدگی مطلوب به وضعیت معیشتی، درمانی و رفاهی این عزیزان و نظارت موثر و مستمر بر ساختار، قوانین و عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و بهسازی آن‌ها قاعدتا باید قوانین مناسب توسط مجلس شورای اسلامی وضع و بر اجرای دقیق، بموقع و کامل آن توسط دولت‌ها نظارت و پیگیری شود. 

بنابراین لزوم ایجاد یک کمیته تخصصی دائمی تحت عنوان (کمیته تخصصی امور بازنشستگی تامین اجتماعی) در قالب کمیسیون اجتماعی مجلس امری کاملا بدیهی است تا قوانین و ساختار مناسب برای اجرای قوانین ناظر بر بازنشستگان کشور در آن تعبیه و سپس بر اجرای مستمر و با کیفیت آن توسط دولت‌ها و صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی نظارت شود و در مواقع رسیدگی به نیازها و مطالبات اصلی بازنشستگان در مجلس، نمایندگان منتخب و بصیر و قانونی آنان در این کمیته تخصصی و کمیسیون اجتماعی حضور یافته و مطالبات خود را به سمع و نظر نمایندگان محترم مجلس برسانند تا قوانین بصورت مناسب‌تر و کیفی‌تر وضع و تدوین شود. 

لذا با توجه به مباحث مطروحه، بازنشستگان معزز کشور از هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه ارجمند کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم انتظار دارند زمینه و بستر ایجاد (کمیته تخصصی دائمی امور بازنشستگی) را در قالب فعالیت‌های کمیسیون اجتماعی در اسرع وقت پایه‌گذاری نموده و برای امور تقنینی و نظارتی از مشارکت بازنشستگان صاحب نظر و متخصص استفاده موثر بعمل آورند.

انتهای پیام/
وحید محمدزاده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کمیته تخصصی دائمی امور بازنشستگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر