کد خبر: 871939 A

براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، کاهش عرضه مسکن در شهر تهران می‌تواند تقاضا را به سمت بازار اجاره سوق دهد که خود در نهایت ممکن است سرعت رشد اجاره بها در شهر تهران را مشابه ماه‌های اخیر بیش از پیش افزایش دهد.

به گزارش ایلنا، بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران در تابستان سال ۱۳۹۸، ۴۱ هزار و ۳۰۹ پروانه ساختمانی صادر شده که بیش از ۵درصد آن مربوط به شهر تهران بوده است. از ۴۱ هزار و ۳۰۹ پروانه صادر شده در کشور ۳۸ هزار و ۳۹۳ مورد آن یعنی نزدیک به ۹۳ درصد، مربوط به احداث ساختمان و ۲ هزار و ۹۱۶ مورد آن مربوط به افزایش بنا بوده است. در شهر تهران نیز  ۲ هزارو ۱۱۶ پروانه به احداث ساختمان اختصاص داشته و تنها ۹ پروانه برای افزایش بنا بوده است. همچنین سهم تهران در تعداد پروانه‌های احداث ساختمان از کل کشور ۵.۵ درصد و تعداد پروانه‌های افزایش بنا ۰.۳ درصد بوده است.

با مقایسه تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان ۱۳۹۸ نسبت به تابستان ۱۳۹۷ می‌توان شاهد کاهش قابل ملاحظه تعداد پروانه‌های احداث ساختمان شهر تهران در تابستان ۱۳۹۸ در تابستان سال  ۱۳۹۸ با اینکه تعداد پروانه‌های احداث ساختمان کشور با رشد ۱۴.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده اما در شهر تهران تعداد این پروانه‌های صادره کاهش حدود ۲۷ درصدی را تجربه کرده است.
با این حال طی این مدت تعداد پروانه افزایش بنا در کشور رشد ۱۸ درصدی و در شهر تهران افزایش ۵۰ درصدی داشته است. با این اوصاف تعداد پروانه‌های ساختمانی در کل کشور رشد ۱۵ درصدی و در تهران افت حدود ۲۷ درصدی را تجربه کرده است

در شهر تهران از ۲۱۱۶ پروانه صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان ۱۳۹۸ بیشترین پروانه مربوط به منطقه ۴ با ۲۲۰ پروانه صادره بوده است. پس از آن منطقه ۱۵ با ۲۰۰، منطقه ۱۷ با ۱۶۷  و منطقه ۲ با ۱۴۲ قرار دارند. کمترین پروانه احداث ساختمان در شهر تهران نیز متعلق به منطقه ۱۴ با یک پروانه صادره و منطقه ۱۸ با دو پروانه صادره است.

با توجه به پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان ۱۳۹۸ تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در کشور معادل ۹۸ هزار و ۶۵۹ واحد و در شهر تهران ۱۴ هزار و ۵۴۰ واحد بوده است. مقایسه تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده کشور در تابستان ۱۳۹۸ بر اساس پروانه‌های ساختمانی صادره در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از رشد ۳.۹ درصدی آن حکایت دارد این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده برای شهر تهران با کاهش قابل توجه ۳۱ درصدی طی مدت مشابه همراه بوده است که ممکن است حامل پیامی مبنی بر کاهش عرضه مسکن در آینده باشد. علاوه بر این کاهش عرضه مسکن در شهر تهران می‌تواند تقاضا را به سمت بازار اجاره سوق دهد که خود در نهایت ممکن است سرعت رشد اجاره بها در شهر تهران را مشابه ماه‌های اخیر بیش از پیش افزایش دهد.

از کل پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی کشور در تابستان ۱۳۹۸ حدود ۳۱ درصد یک طبقه، ۲۴.۳ درصد دو طبقه، ۱۵ درصد آن سه طبقه، ۹.۵ درصد آن چهار طبقه و ۲۰.۵ درصد آن نیز پنج طبقه و بیشتر بوده‌اند. این در حالی است که از کل پروانه‌های مسکونی شهر تهران بیش از ۹۵ درصد آن به مسکن‌های  با پنج طبقه و بیشتر اختصاص داشته است. تعداد پروانه‌های مسکونی یک طبقه در شهر تهران یک مورد، دو طبقه هیچ مورد، سه طبقه ۷ مورد و چهار طبقه ۸۳ مورد بوده است.

رشد شهر تهران مرکز آمار ایران مسکن پروانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر