کد خبر: 866126 A

وزارت نفت مکلف است به صورت ماهانه حداقل 555 میلیون لیتر از هرکدام از فرآورده‌های اصلی پالایشی، بنزین، گازوئیل، گاز مایع، نفت سفید و نفت کوره را به صورت منظم و مستمر، به 2 صورت دریایی و زمینی، در رینگ بین‌الملل بورس انرژی عرضه کند.

به گزارش ایلنا، متن پیشنهادات تصویب شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

متن پیشنهاد عرضه نفت:

وزارت نفت مکلف است به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه صددرصد (100%) ریالی یا ارزی، با قیمت پایه معادل 80 درصد قیمت شاخص به عنوان حد پایین قیمت برای شروع رقابت، در رینگ بین‌الملل بورس انرژی عرضه کند. قیمت شاخص برای میعانات گازی، قیمت نفت خام دبی و برای نفت خام سبک و سنگین، متوسط قیمت نفت خام برنت، اعلامی توسط نشریه platts crude oil market خواهد بود.

متن پیشنهاد عرضه فرآورده نفتی:

وزارت نفت مکلف است به صورت ماهانه حداقل 555 میلیون لیتر از هرکدام از فرآورده‌های اصلی پالایشی، بنزین، گازوئیل، گاز مایع، نفت سفید و نفت کوره را به صورت منظم و مستمر، به 2 صورت دریایی و زمینی، با امکان تسویه صددرصد (100%) ریالی یا ارزی، با قیمت پایه معادل 85 درصد قیمت شاخص به عنوان حد پایین قیمت برای شروع رقابت، در رینگ بین‌الملل بورس انرژی عرضه کند. قیمت شاخص برای فرآورده‌های نفتی، قیمت فوب خلیج فارس اعلامی توسط نشریه platts crude oil market‌ خواهد بود.

انرژی بنزین خلیج فارس گاز نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر