کد خبر: 998382 A

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه ۳۰ آبان ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روزجمعه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است: 

شبکه آموزش: 

ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش: 

ساعت۸ تا ۸:۳۰ حسابداری صنعتی - رشته حسابداری مالی - پایه ۱۲ -شاخه کاردانش

ساعت۸:۳۰ تا ۹:۰۰ نقشه برداری ساختمان- رشته ساختمان - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ اسکلت ساختمان - رشته ساختمان - پایه ۱۱-شاخه فنی وحرفه‌ای

پایه ابتدایی: 

ساعت۱۰:۳۰تا ۱۱:۰۰ فارسی و زندگی با محوریت پایه اول

ساعت ۱۱:۰۰ تا۱۱:۳۰ فارسی و زندگی با محوریت پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی وزندگی بامحوریت پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ کارو فناوری پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول: 

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ کارو فناوری - فناوری اطلاعات جلسه سوم پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ کارو فناوری - آموزش الکترونیک جلسه سوم پایه هشتم

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶کارو فناوری - ترسیم با رایانه جلسه سوم پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه: 

ساعت ۱۶تا ۱۶:۳۰آموزش معلمان - یادگیری مبتنی بر مغز

متوسطه دوم: 

ساعت ۱۶:۳۰تا: ۱۷ زمین‌شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷تا۱۷:۳۰ زمین‌شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ تفکر و سواد رسانه‌ای - درس انتخابی - مشترک تمامی رشته‌ها

شبکه چهار: 

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. 

ساعت۸درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. 

ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی. 

ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی. 

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰مشترک تمام رشته ها. 

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی. 

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی. 

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱پایه۱۱رشته ریاضی فیریک. 

ساعت۱۲:۴۵درس حسابان ۱پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک. 

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

شبکه قرآن ومعارف اسلامی: 

ساعت ۸ اصول و عقاید یک پایه ۱۰رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰ دین و زندگی دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵ اصول و عقاید دو پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰ اصول و عقاید سه پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر