کد خبر: 972989 A

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه ۴ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز جمعه۴ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ : اسکلت سازی-  پایه ۱۱ - رشته ساختمان  -  شاخه فنی، حرفه ای    

ساعت٨:٣٠ تا٩ : دانش فنی تخصصی/ادامه پودمان اول -  پایه۱۲- رشته طراحی و دوخت  - شاخه  فنی وحرفه ای   

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ : کارگاه گرافیک  _  پایه ۱۲ _ رشته  گرافیک  _ شاخه فنی و حرفه ای 

۶پایه ابتدایی:

فارسی وزندگی

بامحوریت پایه اول

خانم زهره جانی پور

ساعت ۱۰:۴۵تا۱۱:۱۰

ریاضی وزندگی 

بامحوریت پایه پنجم

خانم سیده زینت موسوی

ساعت ۱۱:۱۰تا۱۱:۳۵

علوم تجربی وزندگی

بامحوریت پایه ششم

خانم معصومه عسگری

ساعت ۱۱:۳۵تا۱۲:۰۵

توانمندسازی معلمان 

یادگیری مبتنی بربازی

آقای مجیدبایرامی

ساعت ۱۲:۰۵تا۱۲:۳۰

اولیا ومعلمان

مشکلات یادگیری دانش آموزان

خانم آزیتا محمودپور

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۲:۵۵

اولیا وکودکان پایه اولی

مهارت های فرزندپروری

خانم فاطمه شورچی

ساعت ۱۲:۵۵تا۱۳:۲۰

فارسی ونگارش (مقدماتی)

ویژه دانش آموزان ناشنوا

خانم محبوبه طاهری

ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۴۵

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠

کار و فناوری /پودمان نوآوری و فناوری -قسمت دوم   پایه هفتم 

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ 

کار و فناوری /پودمان کاربا فلزات - قسمت دوم    پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

کار و فناوری/ پودمان الگوریتم - قسمت دوم    پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

مدیریت کلاس شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر ۵

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧

 تفکر و سواد رسانه ای /درس انتخابی    پایه١٠ مشترک تمامی رشته ها     

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

زمین شناسی  پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨

تاریخ معاصر    پایه ۱۰   رشته علوم تجربی و ریاضی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱ مشترک همه رشته ها.

ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش۱و۳ پایه۱۰مشترک تمام رشته ها. 

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت۱۶درس دین وزندگی۲پایه ۱۱رشته ریاضی و تجربی.

ساعت۱۶:۳۰درس اصول عقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

برنامه درسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر