کد خبر: 972647 A

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز پنج‌شنبه ۳ مهر ماه ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز پنج‌شنبه ۳ مهر ماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨  تا ٨:٣٠ : سیستم اطلاعاتی و طراحی وب -  پایه ۱۱ - رشته شبکه و نرم افزار -  شاخه فنی، حرفه ای    

ساعت٨:٣٠ تا٩ : دانش فنی تخصصی -  پایه۱۲- رشته شبکه و نرم افزار- شاخه  فنی، حرفه ای            

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ : دانش فنی پایه _  پایه ۱۰ _ رشته  تربیت بدنی _ شاخه فنی، حرفه ای  

 ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ : دانش فنی پایه_ پایه ۱۰ _ رشته شبکه و نرم افزار_شاخه فنی، حرفه ای

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ : درس ارتباط موثر  _ پایه ١٠ _ درس مشترک زمینه خدمات _ فنی،حرفه ای و کاردانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠

فارسی و نگارش  پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا١١:٣

 فارسی و نگارش   پایه دوم   

ساعت١١:٣۵ تا١٢

بازی و ریاضی   پایه سوم

ساعت١٢ تا١٢:٢۵

فارسی و نگارش   پایه چهارم   

ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠

علوم تجربی و تفکر     پایه پنجم   

ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵

فارسی و نگارش     پایه ششم  

 متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠  تا١۵:٠٠

 تفکر و سبک زندگی  ( موضوع سکه و طلا )پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠

تفکر و سبک زندگی  ( موضوع نقاشی شاهزاده خانم  )  پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

آمادگی دفاعی ( درس دوم  پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

مدیریت کلاس شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر ۴

متوسطه دوم  :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧

 آمادگی دفاعی   پایه١٠مشترک تمامی رشته ها       

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

کارگاه کار آفرینی و تولید

  پایه۱۱ مشترک تمامی رشته ها   

 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨

 زیست شناسی

   پایه ۱۰   رشته علوم تجربی

 ساعت ٢٠تا٢:٢۵

 ریاضی ۲

پایه۱۱ رشته  علوم تجربی  

 ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠

  ریاضی  ٣ پایه دوازدهم   رشته علوم تجربی  

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس ریاضی آمار۱پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس تاریخ۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰درس نگارش۲پایه۱۱مشترک همه رشته ها‌.

ساعت۱۰:۱۵درس علوم وفنون ادبی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۲ پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۱:۴۵درس دین وزندگی۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس عربی زبان قران۱پایه۱۰رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت۱۶درس عربی زبان قران ۳پایه ۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۶:۳۰درس اول  پیام های اسمانی

 پایه  نهم  متوسطه اول.

​جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر