کد خبر: 831598 A

چندین پس لرزه بعد از وقوع زلزله در حوالی تبریز احساس شد.

به گزارش ایلنا، در حالیکه زمین لرزه ۵.۹ ریشتری در ساعت ۲:۱۷ حوالی تبریز را لرزاند گزارش‌ها حاکی از پس‌لرزه‌های نسبتا شدید است.

پس لرزه اول

 بزرگی: ۴.۱

 محل وقوع: استان آذربایجان شرقی - حوالی ترکمنچای

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰۲:۲۰:۵۳

طول جغرافیایی: ۴۷.۳۹

عرض جغرافیایی: ۳۷.۷۳

عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

۱۵ کیلومتری ترکمنچای (آذربایجان شرقی)

۲۷ کیلومتری سراب (آذربایجان شرقی)

۳۰ کیلومتری شربیان (آذربایجان شرقی)

     

 نزدیکترین مراکز استان:

۹۸ کیلومتری اردبیل

۱۰۴ کیلومتری تبریز

پس لرزه دوم

 بزرگی: ۴.۱

 محل وقوع: استان آذربایجان شرقی - حوالی ترکمنچای

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰۲:۲۵:۴۰

طول جغرافیایی: ۴۷.۴۹

عرض جغرافیایی: ۳۷.۷۱

عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

۱۶ کیلومتری ترکمنچای (آذربایجان شرقی)

۲۵ کیلومتری سراب (آذربایجان شرقی)

۲۶ کیلومتری ترک (آذربایجان شرقی)

نزدیکترین مراکز استان:

۹۲ کیلومتری اردبیل

۱۱۳ کیلومتری تبریز

پس‌لرزه سوم

 بزرگی زلزله:     ۳.۸

عمق:     ۱۰ کیلومتر

منطقه:     

استان آذربایجان شرقی

فاصله‌ها:     

۱۳ کیلومتری ترکمنچای، آذربایجان شرقی

۲۹ کیلومتری سراب، آذربایجان شرقی

۲۹ کیلومتری ترک، آذربایجان شرقی

پس‌لرزه چهارم

 بزرگی: ۴.۸

 محل وقوع: استان آذربایجان غربی - حوالی گردکشانه

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰۲:۳۷:۱۶

طول جغرافیایی: ۴۵.۳۴

عرض جغرافیایی: ۳۶.۸

عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

۵ کیلومتری گردکشانه (آذربایجان غربی)

۱۸ کیلومتری نقده (آذربایجان غربی)

۲۰ کیلومتری پیرانشهر (آذربایجان غربی)

 نزدیکترین مراکز استان:

۸۷ کیلومتری ارومیه

۱۶۵ کیلومتری تبریز

پس‌لرزه پنجم

 بزرگی زلزله:     ۳.۴

عمق:     ۱۰ کیلومتر

منطقه:     

استان آذربایجان شرقی

فاصله‌ها:     

۲۰ کیلومتری ترکمنچای، آذربایجان شرقی

۲۲ کیلومتری سراب، آذربایجان شرقی

۲۷ کیلومتری ترک، آذربایجان شرقی

پس‌لرزه ششم

 بزرگی زلزله:  ۲.۸

عمق:     ۱۰ کیلومتر

استان آذربایجان شرقی

فاصله‌ها:     

۱۵ کیلومتری ترکمنچای، آذربایجان شرقی

۲۷ کیلومتری سراب، آذربایجان شرقی

۲۸ کیلومتری ترک، آذربایجان شرقی

پس‌لرزه هفتم

 بزرگی: ۳.۹

 محل وقوع: استان آذربایجان شرقی - حوالی ترکمنچای

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰۲:۵۶:۱۸

طول جغرافیایی: ۴۷.۵۲

عرض جغرافیایی: ۳۷.۷۴

عمق زمین‌لرزه: ۱۲ کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

۲۰ کیلومتری ترکمنچای (آذربایجان شرقی)

۲۲ کیلومتری سراب (آذربایجان شرقی)

۲۶ کیلومتری ترک (آذربایجان شرقی)

نزدیکترین مراکز استان:

۸۸ کیلومتری اردبیل

۱۱۳ کیلومتری تبریز

پس‌لرزه هشتمم

 بزرگی: ۴.۳

 محل وقوع: استان آذربایجان شرقی - حوالی ترکمنچای

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰۳:۰۲:۰۰

طول جغرافیایی: ۴۷.۵۱

عرض جغرافیایی: ۳۷.۷۳

عمق زمین‌لرزه: ۱۸ کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

۱۹ کیلومتری ترکمنچای (آذربایجان شرقی)

۲۳ کیلومتری سراب (آذربایجان شرقی)

۲۶ کیلومتری ترک (آذربایجان شرقی)

     

 نزدیکترین مراکز استان:

۸۹ کیلومتری اردبیل

۱۱۴ کیلومتری تبریز

زمین لرزه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر