کد خبر: 132509 A

طبق ادعای فرمانداری مبارکه:

چکیده: کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان مبارکه با ارسال نامه‌ای به «کریم فروزان» مدیرعامل شرکت پلی اکریل اصفهان تاکید کرده، SBU(سیاست کوچک سازی کارخانه) متوقف شده است.

کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان مبارکه با ارسال نامه‌ای به «کریم فروزان» مدیرعامل شرکت پلی اکریل اصفهان تاکید کرده، SBU(سیاست کوچک سازی کارخانه) متوقف شده است.

به گزارش ایلنا، این نامه که رونوشت آن به امضای «مهدی سلیمانی» فرماندار شهرستان مبارکه رسیده، به شرح اقدامات صورت گرفته در خصوص شرکت پلی اکریل اصفهان می‌پردازد.

در ابتدای نامهٔ کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان مبارکه در رابطه با تشکیل شورای اسلامی کار گفته شده که ۵۴ نفر از کارگران تا پایان مهلت مقرر جهت عضویت در شورا ثبت نام کرده‌اند و پس از تایید صلاحیت داوطلبان، مراحل بعدی از جمله تشکیل مجمع کارکنان و انتخابات در اسرع وقت انجام خواهد شد.

در بخش دیگری از نامه با تاکید بر تغییر نکردن ماهیت قرارداد پرسنل، در خصوص استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور به نظر قبلی کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی استناد شده است.

کمیسیون کارگری شورای تامین شهرستان مبارکه در ادامه نامه در خصوص مدت قرارداد کارگران مقرر کرده است از هرگونه کاهش مدت قرار داد خودداری و تا حد امکان، نسبت به افزایش مدت قرارداد‌ها اقدام شود.

در پایان این نامه، ضمن تاکید بر پیگیری مدیریت در خصوص ارتقاء خدمات رفاهی از جمله رستوران شرکت پلی اکریل اصفهان، بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل به بعد از تشکیل شورای اسلامی کار موکول شده است.

لازم به ذکر است بنا به گفته نماینده کارگران پلی اکریل اصفهان، در حالی که یک هفته از تاریخ ارسال این نامه می‌گذرد، هنوز نشانه‌ای دال بر توقف اجرای سیاست کوچک سازی در کارخانه به چشم نمی‌خورد اما کارگران تصمیم گرفته‌اند تا پایان هفته جاری به فرمانداری فرصت دهند و به همین منظور نیز، تجمعات شان را متوقف کرده‌اند.

کارگران اصفهان کارگران پلی اکریل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر