چرا باید پیگیر پرونده امام موسی صدر بود

  • یادداشتی از حمید قزوینی؛

    حمید قزوینی در یادداشت پیش‌رو به برخی عوامل در عدم پیگیری سرنوشت امام موسی صدر اشاره کرده و می‌نویسد:‌ بدون شک مسامحه و عدم پیگیری این موضوع نه تنها از نظر حقوقی و سیاسی مسئولیت‌آفرین است که به لحاظ اخلاقی و فرهنگی نیز تبعات خسارت باری به دنبال خواهد داشت.