مسابقات قرآنی کارکنان سازمان تامین اجتماعی

  • جهانی اعلام کرد؛

    مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مجوز برگزاری مسابقات قرآنی کارکنان این سازمان برای نخستین بار صادر شد، گفت: با پیگیری‌های انجام‌ شده از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی و انجام مراحل قانونی این مجوز تصویب و صادر شد.