عقب نشینی

 • شاخص کل بورس در آغاز معاملات امروز به حرکت در مدار کاهشی خود ادامه داد و با ریزش ۱۷ هزار واحدی تا ساعت ۹:۳۰ دقیقه، در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی عقب نشینی کرد.

 • عقب‌نشینی بورس ادامه دارد؛

  شاخص کل بورس در آغاز معاملات امروز به حرکت در مدار کاهشی خود ادامه داد و با ریزش ۱۴ هزار واحدی تا ساعت ۹:۴۵ دقیقه، در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی عقب نشینی کرد.

 • در معاملات امروز

  شاخص کل بورس تهران در ادامه روند کاهش خود با کاهش بیش از ۲۰ هزار واحدی تا ساعت ۹ و ۴۵ صبح امروز، عقب نشینی خود در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد ادامه داد.

 • شاخص کل بورس تهران در ادامه روند کاهشی با ریزش بیش از ۱۳ هزار واحدی تا ساعت ۱۰ و نیم صبح امروز، در کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی عقب نشینی کرد

 • امروز صورت گرفت؛

  شاخص کل بورس تهران در ادامه روند کاهشی خود با ریزش 20 هزار واحدی در همان یک ساعت اولیه معاملات در کانال یک میلیون و 300 هزار واحدی عقب نشینی کرد.

 • شاخص کل بورس در ادامه روند کاهشی خود با کاهش بیش از ۲۹ هزار واحدی تا ساعت ۱۰ صبح امروز، به عقب نشینی خود در کانال یک میلیون و ۴۰۰ ادامه داد.

 • شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز با کاهش بیش از ۳۷ هزار واحدی تا ساعت ۱۰ صبح در کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی عقب نشینی کرد.

 • شاخص کل بورس در ادامه روند پرنوسان خود دوباره به مدار کاهشی بازگشت بطوریکه شاخص کل با کاهش بیش از ۱۷ هزار واحدی تا ساعت ۱۱ امروز، در کانال یک میلیون و نیم عقب نشینی کرد.

 • شاخص کل در ادامه روند نوسانی خود پس از دو روز صعودی دوباره به مدار کاهشی بازگشت و با کاهش بیش از ۴ هزار واحدی در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عقب روی کرد.

 • شاخص کل بورس در ادامه روند پرنوسان خود، با کاهش ۳۰ هزار واحد تا ساعت ۱۰ و نیم امروز، به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عقب نشینی کرد.