• تلاش برای احیای جمعیت آهوهای بومی جبیر در پارک ملی نایبند

    از سوی محیط زیست عسلویه دنبال می‌شود؛

    تلاش برای احیای جمعیت آهوهای بومی جبیر در پارک ملی نایبند

    ایلنا: منطقه نای بند در جنوب کشور دارای اقلیم مناسب برای جبیر یکی از گونه‌ آهوان بومی که زیستگاه آن شبه قاره هند و ایران است و در این راستا مرکز تکثیر و پرورش آهوی جبیر پارک ملی دریایی نایبند در سال ۱۳۸۸ ایجاد شده است.

جستجوی پیشرفته