• گرفتن حکم تخلیه توسط وکیل تخلیه ملک در ترازو

    گرفتن حکم تخلیه توسط وکیل تخلیه ملک در ترازو

    ایلنا: قرارداد اجاره قراردادی است که به سبب آن در مقابل مالی که موجر به مستاجر اجاره می‌دهد، مستاجر برای زمان مشخصی می‌تواند از منافع آن استفاده کند. حال اگر مستاجر شرایطی را پیش بیاورد مثلاً در پرداخت اجاره‌بها تعلل کند، طبق شرایط خاصی موجر می‌تواند حکم تخلیه مستاجر را از مراجع ذی‌صلاح بگیرد .در این مقاله در مورد حکم تخلیه، گرفتن حکم تخلیه و وکیل تخلیه ملک مطالب مهمی را با شما در میان می گذاریم .

جستجوی پیشرفته