• خودکشی نوجوانان و مسئولیت رسانه

  خودکشی نوجوانان و مسئولیت رسانه

  ایلنا: روزبه کردونی (پژوهشگر سیاست اجتماعی) در یادداشتی به مسئله خودکشی نوجوانان و مسئولیت رسانه که این روزها بیش از گذشته نمود پیدا کرده، پرداخت.

 • حافظ به ذات شاعر بود اما فقیه، محدث، فیلسوف، عارف و ادیب نیز بود

  یادداشتی از غلامحسین ابراهیمی دینانی؛

  حافظ به ذات شاعر بود اما فقیه، محدث، فیلسوف، عارف و ادیب نیز بود

  ایلنا: غلامحسین ابراهیمی‌دینانی در نوشتاری که در سایت شخصی خود به مناسبت روز حافظ منتشر کرده است، به ابعاد مختلف شعر حافظ پرداخته است.

 • چرا شجریان مهم است؟

  یادداشتی از سیدجواد میری؛

  چرا شجریان مهم است؟

  ایلنا: سیدجواد میری (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) معتقد است آنچه ما امروز به آن نیاز مبرم داریم نخبگانی نیستند که در "شکاف" عرصه جامعه و ساحت سیاست و قدرت قرار می‌گیرند بلکه ایران نیازمند نخبگانی است که توانایی "پل بودگی" داشته باشند.

 • یک ملت نیازمندِ افتخار و غرور ملی و امید ملی است

  یادداشتی از بیژن عبدالکریمی؛

  یک ملت نیازمندِ افتخار و غرور ملی و امید ملی است

  ایلنا: بیژن عبدالکریمی (استاد فلسفه) می‌گوید: یک «جماعت» برای آن‌که به یک «ملت» تبدیل شود و تا سرحد یک ملت ارتقا یابد، نیازمندِ «افتخار و غرور ملی و امید ملی» است و شاعران و هنرمندان و ادیبان و موسیقی‌دانان حاملان و حافظان افتخار، غرور، امید و آزادگی یک ملت هستند.

جستجوی پیشرفته