• دردوره اصلاحات رسانه‌ها مردمی شدند

  جلایی‌پور در گفت‌وگو با ایلنا:

  دردوره اصلاحات رسانه‌ها مردمی شدند

  ایلنا: اعتماد مردم به رسانه‌ها را می‌توان از این مسئله فهمید که وقتی روزنامه‌نگاران در مجلس ششم از تهران یک لیست دادند، هر 30 نفر آنها از سوی مردم رای آورد.

 • پخش روزنامه‌ سلام از همان فرودگاه متوقف می‌شد

  حاجی در گفت‌و‌گو با ایلنا:

  پخش روزنامه‌ سلام از همان فرودگاه متوقف می‌شد

  ایلنا: آن موقع روزنامه سلام فعالیت داشت و با دیدگاه اصلاح‌طلبانه کار می‌کرد. بعضی از جاها روزنامه را با هواپیما می‌بردند، اما برخی می‌آمدند و روزنامه‌ را از فرودگاه می‌بردند و اجازه نمی‌دادند پخش شود.

 • جعل تاریخ‌های حقیقی

  یادداشتی از صادق زیباکلام:

  جعل تاریخ‌های حقیقی

  ایلنا: بعد از دولت اصلاحات برخی از جریان‌های سیاسی مخالف سعی کردند با جعل نقاط عطف تاریخی و تاریخ سازی در مسیر کم رنگ کردن این جنبشحرکت کنند و روزهایی را در مقابل دوم خرداد، به عنوان روزهای ملی و حماسی معرفی کنند.

 • اصلاح، گویا‌ترین پیام دوم خرداد

  یادداشتی از آذر منصوری:

  اصلاح، گویا‌ترین پیام دوم خرداد

  ایلنا: با حذف اصلاحات٬ گفت‌و‌گو جای خود را به درگیری و تنش، پیوستگی جای خود را به گسستگی٬ و وحدت جای خود را به تفرقه می‌دهد.

 • تحت تاثیر هیچ جریان سیاسی نبودم

  عارف در گفتگو با ایلنا :

  تحت تاثیر هیچ جریان سیاسی نبودم

  ایلنا: ممکن است وزیری تحت تاثیر باشند، ولی نمی‌توان گفت کل دولت تحت تاثیر یک حزب باشد٬ شهادت می‌دهم تحت تاثیر هیچ جریان سیاسی نبودم.

جستجوی پیشرفته