• دستگاه‌های اجرایی پاسخگوی رسانه‌ها باشند

    معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری لرستان:

    دستگاه‌های اجرایی پاسخگوی رسانه‌ها باشند

    ایلنا: معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگوی رسانه‌ها باشند، گفت : باید با همگرایی و انسجام بیشتر آرامش را در استان تثبیت کنیم.

جستجوی پیشرفته