گور باستانی

  • بخش زیادی از گورهای گورستان نویافته عصرآهن 2 و 3 قره تپه سگزآباد شامل تدفین‌های نوزادان و کودکان در سنین مختلف است که با شیوه‌های مختلف در داخل ظروف آشپزخانه‌ای، به صورت تک نفره با هدایای تدفینی و یا در گورهای چند نفره در کنار بزرگسالان قرار دارند.

  • در کاوش محوطه هیربدان داراب بدست آمد؛

    سرپرست کاوش در محوطه هیربدان داراب درخصوص آخرین یافته‌های این فصل از کاوش گفت: موفق به کشف حدود ۶۰ گور شدیم که بیشتر آن‌ها متعلق به کودکان و نوزادان است. در عین حال حدود ۱۶۰ لوح گلی بدست آمد که خام هستند و نوشته‌های ایلامی روی آن‌ها دیده می‌شود.

  • مطالعات و پژوهش‌های باستان شناسی تاکنون به شناسایی حدود ۵۰۰ گور باستانی در گورستان مهدی‌آباد اولیا شهرستان ریگان استان کرمان که برخی از باستان شناسان آنها را متعلق به دوره اشکانی و برخی دیگر متعلق به دوره هخامنشی می‌دانند، منجر شد.