وزیر امور خارجه پیشین کشورمان

  • در واکنش به انتشار مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز مطرح شد؛

    وزیر امور خارجه پیشین کشورمان گفت: حامیان منافع اسرائیل در آمریکا می‌خواهند قانون اساسی ایالات متحده را زیر پا بگذارند تا منافع کشورشان را در داخل کشور نیز مصرف کنند.