ورق روغنی در ضخامت‌های مختلف

  • ورق روغنی محصول نورد سرد بوده و اصلی‌ترین محصول این دسته به‌شمار می‌رود. ورق‌های گالوانیزه و ورق رنگی نیز جز دسته‌ی ورق‌های سرد قرار می‌گیرند.