وحید قاسمی عهد

  • یادداشتی از وحید قاسمی عهد:

    یک وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه در یادداشتی به بررسی اثرات مصوبه اخیر مجلس با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت پرداخت.

  • وحید قاسمی عهد، حقوقدان و استاد دانشگاه یادداشتی در خصوص قراردادهای حق الوکاله در خبرگزاری ایلنا منتشر کرد.