مدیرکل مصدومین شیمیایی بنیاد شهید و امور ایثارگران