محوطه چیاسبز

  • سرپرست کاوش محوطه چیاسبز به ایلنا خبر داد:

    سرپرست هیات کاوش باستان‌شناسی محوطه چیاسبز از کشف تالاری باستانی مربوط به دوره ساسانیان در این‌ منطقه خبر داد.