فرود نخستین دسته های پرندگان مهاجر در تالاب

  • فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان مرکزی خبر داد:

    فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: امروز پنجشنبه و با تأخیر بیش از 20 روز بر مبنای تقویم کوچ سالانه، نخستین دسته‌های پرندگان مهاجر در زیستگاه تالاب کویری میقان اراک فرود آمدند. خشکسالی سبب شده که تغییراتی در تامین ذخایر غذایی و آبی برای پرندگان ایجاد شود.