علیرضا ملائی توانی

  • در گفت‌وگوی ایلنا با علیرضا ملائی توانی بررسی شد:

    تصور کسروی این بود که تفکر عرفانی (که پیشتر تحت عنوان "خراباتی‌گری" از آن یاد می‌کرد و کتاب‌هایی هم در آن زمینه نوشته بود) از جمله عوامل تغییر اندیشه‌ی دین‌ورزی ایرانیان و عدول از اسلام راستین است و به همین خاطر با آنها مخالفت می‌کرد. تصور می‌نمود که بخش مهمی از ادبیات ما توسط این رویکردها تسخیر شده و باید با آن مقابله کرد و به همین جهت خواهان سوزاندن بسیاری از دستاوردهای فرهنگی، علمی و تمدنیِ ایرانیان که در ادبیاتشان بازتاب داشت، بود.

  • علیرضا ملائی‌توانی درباره احمد گل‌محمدی استاد فقید علوم سیاسی نوشت: او استادی بی ادعا و یک ایران‌گرای تمام عیار بود و شوق آموختن هرگز رهایش نمی‌کرد.

  • مروری بر روابط ایران و روس/ منظر پنجم/ علیرضا ملائی‌توانی مطرح کرد:

    اگر به بسیاری از اسناد و مدارکی که از دوره قاجاریه به جا مانده، نگاه کنید، می‌بینید که این باور وجود داشته که ایران بخشی از روسیه است و به همین خاطر هر نوع تحول نوگرایانه، هر نوع جنبش آزادی‌خواهانه، هر نوع حرکت به سوی استقرار یک حاکمیت ملی در ایران با کارشکنی، با سرکوب و با مداخله شدید روس‌ها مواجه و حرکت‌ها در نطفه خفه می‌شد.