علیرضا تغابنی

  • نمایشگاه‌ ابژه به نوعی اصل را از فرع، غربال می‌کنند. همیشه باید جامعه با معماری در تعامل باشد؛ تا جامعه هم ارتباط دیگری را با دیزاین و طراحی برقرار کند، و کم کم مردم کارهای معماران را بشناسند و بدانند که اصلاً معمار‌های ما چه کسانی هستند، و اینکه معمارها چه قدرتی می‌توانند داشته باشند.

  • توصیه‌های قباد شیوا، علیرضا تغابنی و بهرام دبیری به شهردار تهران/ بخش اول/؛

    گرافیک ایران هیچ موزه‌ای ندارد/ابتدا باید مسئله‌ی فساد در شهرداری حل شود تا قوانین اول درست اجرا شود، و دوم اصلاح قوانین صورت بگیرد تا شهر از مشکلاتی که دارد، بیرون بیاید/باور نمی‌کنم که شهرداری هنوز، یک راهکار منطقی و اصولی برای جمع‌آوری و تفکیک زباله پیدا نکرده است.