عبدالرحمن حسنی‌فر (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

  • یادداشتی از عبدالرحمن حسنی‌فر؛

    عبدالرحمن حسنی‌فر (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) در یادداشتی به دلایل بازگشت مجدد طالبان به صحنه‌ی قدرت در افغانستان پرداخت و نوشت: آمریکا بعد از ۲۰سال حضور همه جانبه نظامی، سیاسی و اقتصادی و فکری و فرهنگی با جا گذاشتن امکانات و تجهیزات زیاد برای طالبان به شدت سنت‌گرا این کشور را ترک کرد.

  • یادداشتی از عبدالرحمن حسنی‌فر؛

    عبدالرحمن حسنی‌فر (عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) در یادداشتی نوشت: در وضعیتی که "قدرت، مدیریت و قانون" به‌نحو‌ درست دنبال نمی‌شوند، فرهنگ ظاهرسازی، دورویی، از زیرکار در رفتن، هوچی‌گری، هیاهو، باندبازی، زیرآب زنی، بزرگ‌نمایی، بی‌قانونی، بی‌اخلاقی، بی‌شرمی، قدرناشناسی، تک‌روی، انفعال، بی‌انگیزگی، کم کاری و بی‌عدالتی و ظلم، قطبی‌سازی، در بین تابعان قدرت و مدیریت گسترش پیدا می‌کند.

  • یادداشتی از عبدالرحمن‌حسنی‌فر؛

    عبدالرحمن حسنی‌فر (عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی تاریخ ایران) در یادداشت زیر به جایگاه ایران در منطقه اشاره کرده و علت دشمنی‌های برخی اعراب و دنیای غرب با این کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد.