ضا کیانیان

  • هنرمندان در دیدار نوروزی به ایوبی چه گفتند؟!

    سینماگران در دیدار نوروزی با رئیس سازمان سینمایی از مشکلات سینما و اهالی سینما سخن گفتند و از سینماگران خواستند با نگرفتن یارانه دست دولت را برای کمک به نیازمندان واقعی بازبگذارد.