شورای مشورتی سیاست خارجی

  • از سوی شورای مشورتی سیاست خارجی منتشر شد؛

    شورای مشورتی سیاست خارجی بیانیه‌ای را با عنوان «سیاست خارجی، پنج سال آینده» منتشر کرد.