سازمان پدافند غیر عامل کشور

  • رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص ورود بدون کنترل زیستی زائران اربعین هشدار داد و گفت: احتمال بروز موج جدید کرونا همچنان وجود دارد.

  • سردار جلالی:

    رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تاکید بر اینکه هدف از «شبکه ملی اطلاعات» جایگزینی به عنوان اینترنت جهانی نیست، گفت: ما برای استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات نیازمند یک فهم مشترک از موضوع هستیم.

  • سردار جلالی:

    رییس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه باید از جامعه جهانی پرسیده شود که چرا آمریکا باید چندین آزمایشگاه سطح ۴ در منطقه ما و دیگر مناطق جهان داشته باشند که به هیچ نهاد بین المللی و نظارتی پاسخگو نیست گفت: کشورهای میزبان چنین آزمایشگاه‌هایی بعد از بحران کووید ۱۹ باید احساس خطر کنند.

  • سردار جلالی:

    رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: تهدیدها امروز« مردم محور» شده و با ابزار رسانه و افکار عمومی شکل جنگ را تغییر داده اند و مردم را هدف قرار داده اند. با تحریک و هدایت مردم، به سمت درگیر کردن مردم می روند ، درواقع امروز «مردم محوری» یکی از ویژگی های جنگ دشمنان است که می تواند تهدیدات اجتماعی و نظامی را در پی داشته باشد.