ذرات معلق

  • بر اساس پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایداری جو و انباشت آلاینده‌ها سبب شده است صبح امروز (۲۱ مهر ماه) هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گیرد.

  • میزان غلظت آلاینده ازن در ساعات ظهر تا عصر شبانه‌روز گذشته افزایش یافته و به مرز شرایط ناسالم برای گروه های حساس جامعه رسید.

  • طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، آلاینده شاخص هوای پایتخت هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین ۷۱ است و کیفیت هوا در محدوده قابل قبول قرار دارد.

  • مطالعات نشان می دهد که هر فرد هنگام صحبت کردن مقدار ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ و هنگام عطسه ۴۰۰۰۰ قطره بین قطر ۰.۵ الی ۱۲ میکرومتر تولید می کنند. بطور کلی ۷۵ درصد از عوامل بیماری زا پتانسیل انتقال از طریق هوا را دارند. در این شرایط ایده آل در یک اتاق با هر بار تعویض هوا اتاق در ساعت ۶۳ درصد ذرات هوا برد کاهش می یابد.

  • کیفیت هوای پایتخت در نیمه مردادماه با افزایش غلظت آلاینده ازن در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار گرفت.

  • بنا بر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، اگرچه کیفیت هوای تهران در صبحگاه امروز پنجشنبه (۱۴ مرداد ۱۴۰۰) در محدوده‌ی ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت اما هم‌اکنون قابل قبول است که با افزایش غلظت ازن در بعد از ظهر، شاهد کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق خواهیم بود.

  • میانگین غلظت آلاینده های هوای پایتخت هم اکنون بر روی عدد 95 قرار دارد و کیفیت هوا قابل قبول است.

  • ​بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۱۳ خردادماه) در شرایط قابل قبول است اما در مناطق پرتردد در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار خواهد گرفت.

  • مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار کرد: اطلاعات این شرکت نشان می‌دهد که کیفیت هوا فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته چندان مطلوب نبوده است چراکه در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ کیفیت هوا ۱۴ روز در شرایط پاک و ۱۷ روز در شرایط قابل قبول گزارش شد.

  • هم اکنون میانگین غلظت آلاینده‌های هوای پایتخت بر روی عدد ۶۹ قرار دارد و کیفیت هوا قابل قبول است.