دیدار زاکانی و رئیسی

  • معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران خبر داد؛

    معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران از دیدار شهردار و معاونینش با رئیس جمهور خبر داد.