دیدار با ایلنا

 • در دیدار با تحریریه ایلنا مطرح شد؛

  اقدام خبرگزاری ایلنا در دفاع از حقوق کارگران و انعکاس صدای آن‌ها به مسئولین ارزشمند است / دستگاه حاکمه نسبت به کارگران عنایت ویژه‌ای داشته باشد / رسانه‌ها نباید دقت را فدای سرعت کنند.

 • آیت الله موسوی اردبیلی در دیدار مدیرعامل و تحریریه ایلنا:

  اگر در مواردی به خاطر انجام وظایفتان تحت فشار قرار می‎گیرید، سکوت کردن و بازگو نکردن مطلب بازهم بهتر از دروغ گفتن به مردم است / نباید توقعات فراتر از انتظار از دولت جدید داشت بلکه باید فرصت دهیم.

 • آیت الله موسوی اردبیلی در دیدار مدیرعامل و تحریریه ایلنا:

  اگر در مواردی به خاطر انجام وظایفتان تحت فشار قرار می‎گیرید، سکوت کردن و بازگو نکردن مطلب بازهم بهتر از دروغ گفتن به مردم است / نباید توقعات فراتر از انتظار از دولت جدید داشت بلکه باید فرصت دهیم.

 • در دیدار با تحریریه ایلنا مطرح شد؛

  اقدام خبرگزاری ایلنا در دفاع از حقوق کارگران و انعکاس صدای آن‌ها به مسئولین ارزشمند است / دستگاه حاکمه نسبت به کارگران عنایت ویژه‌ای داشته باشد / رسانه‌ها نباید دقت را فدای سرعت کنند.

 • آیت الله بیات زنجانی در دیدار با مدیرعامل و تحریریه ایلنا:

  اگر به حقوق اقلیت‌های قومی بیشتر توجه شود مشکلی ایجاد نخواهد شد / قانون مربوط به تجمعات کارگری باید اصلاح شود / تجمعات صنفی و کارگری نه تنها باعثتضعیف نظام نیست، بلکه باعثتقویت نظام است.

 • آیت الله بیات زنجانی در دیدار با مدیرعامل و تحریریه ایلنا:

  اگر به حقوق اقلیت‌های قومی بیشتر توجه شود مشکلی ایجاد نخواهد شد / قانون مربوط به تجمعات کارگری باید اصلاح شود / تجمعات صنفی و کارگری نه تنها باعثتضعیف نظام نیست، بلکه باعثتقویت نظام است.