دلایل لرزش ماشین لباسشویی

  • حتما برای شما هم پیش آمده که ماشین لباسشویی تان حین کار به لرزش افتاده و حرکت می کند این موضوع ممکن است شما را نگران کند به خصوص در مواقعی که لرزش و تکان خوردن لباسشویی به همراه صدای زیادی هم باشد. اما علت این لرزش می‌تواند بروز یک نقص فنی جزئی و یا ناتراز بودن ماشین لباسشویی باشد که برطرف کردن آن کار سختی نیست و خودتان هم می توانید انجام دهید.