خیلی سبز

  • یکی از مهم ترین دغدغه های دانش آموزان همواره تهیه کتاب های کمک آموزشی و محتوای آموزشی مناسب برای پیشرفت هر چه بیشتر در زمینه تحصیلات مقدماتی و آمادگی برای شرکت در آزمون های مقطعی و سراسری کنکور می باشد.

  • کتاب‌های کمک درسی یکی از متداول‌ترین انتخاب ها برای کسانی است که می خواهند درصد کنکور خود را افزایش دهند. کتاب های درسی به تنهایی برای فضای رقابتی کنکور کافی نیستند و برای یادگیری هرچه بهتر می‌توان از کتاب های کمکی استفاده کرد. البته هر نوع کتاب کمک آموزشی را نمی توان مناسب دانست و باید در انتخاب آن دقت داشته باشید.