توسعه روابط ایران و ارمنستان

  • سفیر جمهوری ارمنستان در اراک:

    سفیر جمهوری ارمنستان در اراک گفت: ایران از ظرفیت‌های مهمی در تمامی حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی برخوردار است که می‌توان با تقویت مناسبات تجاری با این کشور، سرعت توسعه را شتاب داد.