تست MBTI

  • خودشناسی یکی از اصل های مهم در زندگی امروزی می باشد که در صورت عدم آگاهی از آن، ممکن است وارد روابط اشتباه شویم، مشاغل نامناسب انتخاب کنیم و ناشیانه پول خرج کنیم.

  • ممکن است از شما خواسته شود در آزمون‌های روان‌سنجی مرتبط با شغل شرکت کنید. تمرین منظم بهترین راه برای کسب نمره خوب در آزمون است. فرقی نمی‌کند آزمون فنی باشد یا قصد ارزیابی مهارت تصمیم‌گیری و حضور ذهن شما را داشته باشد؛ موفقیت در همه این موارد نیازمند تمرین خوب است.