تاریخ اجتماعی سیاسی ایران

  • یادداشتی از مهدی رزاقی طالقانی؛

    کتاب «یادداشت‌هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه» دستمایه‌ی نوشته‌ای از مهدی رزاقی طالقانی (پژوهشگر مسائل اجتماعی) شده است.