آهنگ الله الله

  • خاطرات فریدون خشنود از چگونگی ساخت سرود «الله الله»:

    فریدون خشنود درباره نحوه تولید آهنگ یا سرود «الله الله» در بحبوحه انقلاب اسلامی می‌گوید: نوازنده‌ای نبود و ابزار‌‌‌آلات لازم را نداشتیم. به این فکر کردم که بدون ارکستر امکان ضبط نیست. برای حل این معضل مقداری زنجیر تهیه کردم و تعدادی طبل و سنج نیز داخل گونی ریختم. مانده بودم‌ آنها را چگونه به استودیو ببرم. خیابان‌ها پر از مامور بود و انتقال زنجیرها و طبل و سنج‌ها خیلی سخت و خطرناک. توسط ماموران دیده شدیم، اما فرار کردیم تا استودیو. حکومت نظامی که شروع شد و پس از آنکه در پاساژ را بستند، کارمان را شروع کردیم.